Premijer Litvanije nudi obeštećenje Jevrejima za imovinu oduzetu u 20. veku

Premijer Litvanije nudi obeštećenje Jevrejima za imovinu oduzetu u 20. veku

Litvanska premijerka Ingrid Šimonite predložila je da se jevrejskoj populaciji isplati 37 miliona evra kao kompenzacija za privatnu imovinu eksproprisanu od Jevreja tokom prošlog veka, prenosi Delfi.

Šimonite je predložila izmjenu zakona o naknadi dobre volje za nekretnine jevrejskih verskih zajednica, koji je donet 2011. godine. Prema njemu, Litvanija se obavezala da će platiti više od 37 miliona evra odštete tokom deset godina za imovinu jevrejskih zajednica eksproprisanu od strane totalitarnih režima.

Premijer Litvanije u amandmanima predlaže da se zakon dopuni odredbom da će se obeštećenje isplaćivati i za imovinu lica jevrejske nacionalnosti koja su živela u Litvaniji pre ili tokom Drugog svijetskog rata.

„Ovaj simboličan iznos ima za cilj vraćanje barem delimične pravde i obezbjeđivanje brige o litvanskim Jevrejima, njihovoj kulturi i nasleđu“, navodi se u obrazloženju nacrta zakona.

Isplata naknada predviđena je najkasnije do 1. jula 2025. godine. Pre toga, specijalni fond će primati i razmatrati prijave žrtava ili njihovih naslednika koji traže individualnu odštetu.

Nacrt izmena i dopuna zakona o kompenzaciji dobre volje još treba da odobri litvanska vlada, nakon čega će ići na odobrenje Seimasu.

Kako Delfi ističe, litvanski Jevreji i litvanske jevrejske verske zajednice su nekoliko puta doživele nacionalizaciju nekretnina, počevši od prve sovjetske okupacije 1940. godine. Nemačka, koja je okupirala teritoriju Litvanije 1941. godine, nije otkazala nacionalizaciju, a sovjetska okupacija nakon što je konačno oduzela imovinu žrtava Holokausta.

Tokom okupacije Litvanije od strane Hitlerove Nemačke 1941-1944, oko 90% od oko 208.000 litvanskih Jevreja je istrebljeno.