Da li se kosmički sudari mogu predvideti prije nego što se dogode?

17. avgusta 2017. oko 70 teleskopa kolektivno je okrenulo svoj pogled na vatreni sudar dve mrtve zvezde koji se dogodio milionima svetlosnih godina od nas. Teleskopi su posmatrali događaj koji se odvija u duginim talasnim dužinama, od radio talasa preko vidljive svetlosti do gama zraka najviše energije. Dok se par ultra gustih neutronskih zvezda sudarao jedna sa drugom, bacali su krhotine napolje koje su svetlele danima, nedeljama i mesecima. Neki od posmatranih teleskopa uočili su zlato, platinu i uranijum u žarkoj eksploziji, potvrđujući da je većina teških elemenata u našem univerzumu iskovana u ovoj vrsti kosmičkog sudara.

Dalje

1 2 3 18