Milojko za Janka, Janko za statut i počupaće Jakova

Zna Milojko Spajić na koga može tvrdo da se osloni. I kada je riječ o partiji i o mimoilaženjima sa drugim liderom pokreta Evropa sad Jakovom Milatovićem. Svakako iskusni svjetski pustolov Mickej oslonio se na svog najboljeg i nerazdvojnog partijskog druga iz zavičaja Janka Odovića, čovjeka modernih uzusa. A Janko sigurna ruka i čovjek od konkretnog djelanja nije časio časa da bude od ruke drugu iz zavičaja.

Dalje

1 2 3 5