DRI utvrdila nepravilnosti u radu Višeg suda: Prekovremeni rad nije organizovan u skladu sa Zakonom

„Revizijom pravilnosti poslovanja Višeg suda za prekršaje Crne Gore za 2023. godinu su utvrđene neusklađenosti poslovanja Suda sa Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Zakonom o radu, Uredbom o uslovima i načinu korišćenja prevoznih sredstava u svojini Crne Gore, Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru, Uputstvom o radu Državnog Trezora“, navode iz Državne revizorske institucije.

Dalje

1 2 3 201