Zeković traži od Milatovića da usmjeri buduću vladu da „Jadran“ vrati Hrvatskoj

„Čak ako se i zanemare sve činjenice koje su na strani Hrvatske i pođe od toga da “Jadran” pripada Crnoj Gori, taj brod treba pokloniti Hrvatskoj a takva odluka bi bila racionalna i razumna po crnogorske nacionalne interese. Crna Gora je i ranije poklanjala vojnu imovinu susjednim i drugim zemljama, što je doprinosilo zaštiti i širenju naših interesa i ugleda“, rekao je Zeković.

Dalje

1 2 3 163