Morskom dobru dio bivšeg vojnog kompleksa u Lepetanima

Morskom dobru dio bivšeg vojnog kompleksa u Lepetanima

Vlada je saglasnost Ministarstvu odbrane da za potrebe održavanja trajektne linije Kamenari – Lepetane Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom ustupi na korišćenje dva objekta u krugu bivšeg kompleksa vojnih magacina u Lepetanima. Morsko bobro je od Ministarstva odbrane tražilo je da im na korišćenje ustupi objekat radionice i jedno od skladišta u Lepetanima gdje ta firma namjerava da smjesti svoju tehničku službu koja brine o održavanju trajekata koji su u floti državne firme.

Bivši vojni kompleks nalazi se preko puta trajektnog pristaništa u tom mjestu. Sa ovim zahtjevom saglasilo se i Ministarstvo finansija koje formalno upravlja džavnom imovinom, pa je Vlada odobrila da se Morskom dobru ustupi “na privremeno korišćenje bez naknade za potrebe smještaja službe zadužene za poslove trajekta na trajektnoj liniji Kamenari-Lepetane, najduže do privođenja lokacije “Lepetane” u Tivtu namjeni u skladu sa važećim planskim dokumentom”, dva objekta u krugu tamošnjeg bivšeg vojnog kompleksa.

Prema toj odluci, ovaj prostor se ustupa “do iznalaženja drugog rješenja” za smještaj službi tog preduzeća koje će obavljati poslove u vezi sa funkcionisanjem trajektnog prevoza u Boki.

Bivši privatni operater trajektne linije u Boki, kompanija “Pomorski saobraćaj” iz Herceg Novog, svoje kancelarije, radionicu i skladište materijala i opreme imala je na hercegnovskoj strani tjesnaca Verige, u Kamenarima.