Pravilno korišćenje godišnjih izveštaja kao putokaz za prave investicije

Pravilno korišćenje godišnjih izveštaja kao putokaz za prave investicije

Uprkos izrazito nepovoljnim eksternim izazovima crnogorska privreda u 2023. godini beležila je pozitivne trendove, u nekim segmentima premašujući pretpandemijski nivo, saopštila je Privredna komora Crne Gore. Pozitivni trendovi su zabeleženi u sektoru turizma, industrijske proizvodnje (posebno u sektoru snabdevanja električnom energijom, gasom i parom), te većini vidova saobraćaja, kao i rast u oblasti trgovine i šumarstva.

Evidentno je i poboljšanje na tržištu rada, sa značajnim rastom broja zaposlenih (9,4 odsto) i smanjenjem broja nezaposlenih (13,2 odsto) u odnosu na godinu dana ranije. Ovo su sve pozitivni znaci nakon naglog ekonomskog pada u 2020. i 2021. u zemlji čiji privredni rezultati umnogome zavise od turističke sezone, dok je 2022. ostvaren značajan oporavak koji se nastavio i prošle godine, iako su čitav kontinent nastavili da potresaju inflatorni pritisci.

Privredni subjekti u Crnoj Gori i pre pandemije su se suočavali sa izazovima koji zahtevaju sistemski pristup. Siva ekonomija, nedostatak kadrova sa odgovarajućim znanjima i veštinama, otežan pristup finansiranju i spora naplata potraživanja, su svakako i dalje najveće barijere razvoju biznisa. Međutim, predstavnici vlasti ističu da će u narednom periodu fokus kreatora ekonomskih politika biti na unapređenju zakonodavnog okvira i poslovnog ambijenta, u cilju poboljšanja uslova za nove investicije prenosi Biznis.rs .

Kako ističe PKCG, podsticajne mere trebalo bi usmeriti na jačanje konkurentnosti, posebno u oblastima zelene energije, poljoprivrede, turizma i digitalizacije, odnosno digitalne transformacije društva, što će voditi restrukturiranju i održivom razvoju privrede.

Što se tiče privrednih društava i preduzetnika, oni su po slovu zakona dužni da dostave godišnje finansijske izveštaje o svom poslovanju u pisanom i elektronskom obliku Upravi poreza i prihoda najkasnije do 31. marta tekuće, za prethodnu godinu, pa će njihovi rezultati moći da se sagledavaju i analiziraju tek nakon tog datuma.

Uprava poreza funkcioniše kao nacionalni registar pravnih lica u Crnoj Gori. Prema zakonskoj obavezi i opšteprihvaćenim međunarodnim standardima, a pre svega usklađenim sa onima koji se prihvataju na razvijenom tržištu Evropske unije, Uprava svake godine prikuplja godišnje izveštaje. Kašnjenje sa dostavljanjem izveštaja ili njihovo netačno popunjavanje podležno je kaznenim merama.

Ovim se podstiče transparentan uvid u finansijsko stanje i poslovanje preduzeća jer godišnji izveštaji pružaju informacije o prihodima, rashodima, profitu, gubicima, bilansu stanja i novčanim tokovima, što omogućava investitorima, kreditorima, vladinim agencijama i drugim zainteresovanim stranama da bolje razumeju finansijsku situaciju svakog preduzeća i bolje procene svoja buduća ulaganja ili partnerstva.

Pored toga, za države je prikupljanje finansijskih izveštaja preduzeća značajno jer omogućava proveru poslovanja poslovnih subjekata koji inače prolaze i druge sisteme kontrole, kroz poreze i doprinose.

Bonitetna i analitička kuća CompanyWall nabavlja pakete svih godišnjih izveštaja od nacionalnih registara u regionu, pa tako i od Uprave prihoda i carina u Crnoj Gori. Na osnovu tih obimnih datoteka u prilici je da kreira dubinske analize poslovanja za svoje potrebe, kao i za potrebe svojih klijenata.

CompanyWall Business servis, sa detaljnim pregledom godišnjih izveštaja svih pravnih lica u zemlji, analitičkom statistikom i rangiranjem preduzeća po bonitetnom rejtingu , značajno olakšava donošenje odluka direktorima i menadžmentima kompanija. Kroz tumačenje istorijskih podataka, poslovna statistika omogućava predviđanje budućih trendova i potražnje. Ovo je od suštinskog značaja za planiranje poslovanja, strategije marketinga i upravljanje rizicima.

CompanyWall među prvima u regionu objavljuje najnovije poslovne podatke, pa tako i o rezultatima crnogorskih kompanija. Preuzmite kvalitetne informacije na vreme i sa proverenog izvora, i na taj način budite korak ispred konkurencije.