Uspješan kraj potrage na Vrmcu, pronađen mladi Rus

Uspješan kraj potrage na Vrmcu, pronađen mladi Rus

Služba zaštite i spašavanja Kotor je sinoć oko 20.25 časova obaviještena da se u reonu brda Vrmac izgubio strani državljanin. Radi se o mlađoj muskoj osobi ruske nacionalnosti.

Na intervenciju je upućena ekipa od četri vatrogasca.

“Pozicija koja je dobijena nije bila potpuno tačna, a da stvar bude gora, osobi se ispraznio telefon tako da nije bilo moguće komunicirati sa njim. Tek u 02:00 časova uspješno je pronađen vidno iscrpljen”, navodi Služba.

Vatrogascima su samoinicijativno pomogli lovci Milan i Aco Bjelanović, kojima se zahvalju na uloženom trudu da se osoba spusti na bezbjedno.