Naftne sankcije EU protiv Rusije stupile na snagu

Naftne sankcije EU protiv Rusije stupile na snagu

5. decembra je stupila na snagu odluka Saveta EU o ograničenju cene ruske nafte i zabrani pomorskog transporta ruske nafte u treće zemlje, prenosi „Evropska istina“.

Odlukom je takođe zabranjeno pružanje tehničke pomoći, brokerske usluge ili finansiranje ili finansijska pomoć u vezi sa prevozom.

Pored toga, od danas je na snazi odluka da se za naftu i naftne derivate i ulja poreklom ili izvezene iz Rusije odredi maksimalna cena od 60 dolara po barelu.

Kako se ograničenje cene može periodično revidirati kako bi se prilagodilo situaciji na tržištu, odlukom se takođe utvrđuje prelazni period od 90 dana nakon svake promene limita cena kako bi se obezbedila dosledna primena ograničenja cena od strane svih operatera.

Funkcionisanje mehanizma graničnih cena će se preispitivati svaka dva meseca kako bi se odgovorilo na razvoj situacije na tržištu i biće postavljeno na nivo najmanje 5% ispod prosečne tržišne cene ruske nafte i naftnih derivata, izračunate na dan. na osnovu podataka Međunarodne agencije za energetiku.

Grupa sedam, kao i Australija, takođe su nametnule ograničenje cena nafte koja se isporučuje morskim putem iz Ruske Federacije na 60 dolara po barelu.

Treba napomenuti da od 5. februara 2023. godine stupa na snagu zabrana pomorskog transporta ruskih naftnih derivata.