Na svetu ima 40% više tigrova nego što se ranije procenjivalo

Na svetu ima 40% više tigrova nego što se ranije procenjivalo

Procenjuje se da u divljini širom sveta trenutno živi 3.726 do 5.578 tigrova – što je 40 odsto više u odnosu na 2015, prema novoj proceni tigrova Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN).

Ali veći deo povećanja je zbog poboljšanja u praćenju životinja.

„Prilično značajan deo tog povećanja od 40% objašnjava se činjenicom da smo bolji u prebrojavanju, da su mnoge vlade zaista pomerile nebo i zemlju da bi sprovele istraživanja masovnih razmera“, rekao je Luk Hanter, izvršni direktor Program za velike mačke Društva za zaštitu divljih životinja (VCS), rekao je NPR.

VCS je neprofitna organizacija koja je radila u otprilike 60 zemalja širom sveta na spasavanju divljih životinja i divljih mesta.

Pored boljih metoda prebrojavanja, Hanter takođe pripisuje veći broj tigrova povećanju napora za očuvanje od strane vlada u zemljama u kojima žive.

Tigrovi se i dalje smatraju ugroženim i ostaju na Crvenoj listi IUCN-a, koja procenjuje ugrožene vrste.

Tigrovi nastavljaju da opadaju u mnogim delovima sveta i izgubili su ogromnu količinu svog areala zbog krivolova, gubitka staništa i drugih faktora izazvanih ljudima.

Tigrovi se smatraju veoma vrednim u okviru ilegalne trgovine divljim životinjama, koja je, prema Hanteru, postala ogromna globalna industrija.

Iako tigrovi predstavljaju samo jednu od mnogih ugroženih vrsta, napori da se očuvaju mogu biti od koristi područjima i ljudima unutar ovih zajednica, kaže on.

„Kada uspete da spasete tigrove ili očuvate tigrove, čuvate veoma velike predele divljine, sa ogromnim brojem biodiverziteta, ali i čitavom gomilom koristi za ljudske zajednice koje žive u tim predelima i oko njih“, rekao je on.

Hanter je rekao da veruje da ove vrste procena pokazuju da intervencije očuvanja mogu da funkcionišu i da tigrovi mogu da počnu da se oporavljaju.

„Proširenje i povezivanje zaštićenih područja, osiguravajući da se njima efikasno upravlja, i rad sa lokalnim zajednicama koje žive u i oko staništa tigrova, od ključnog su značaja za zaštitu vrste“, navodi se u saopštenju IUCN-a.