Povećan je broj deportacija u zemljama EU, a najviše je proterala Francuska

Povećan je broj deportacija u zemljama EU, a najviše je proterala Francuska

U zemljama Evropske unije ponovo je porastao broj odluka o deportaciji državljana trećih zemalja, svedoče podaci Evrostata, piše „Evropska istina“.

U drugom tromjesečju 2022. godine, 96.550 državljana zemalja koje nisu članice EU dobilo je nalog da napuste državu članicu EU, a ukupno 23.110 ljudi je vraćeno u drugu zemlju (uključujući druge države članice EU) nakon naloga za odlazak.

U oba slučaja, ovo predstavlja povećanje od 16% u apsolutnom iznosu u odnosu na prethodni kvartal.

U poređenju sa istim kvartalom 2021. godine, broj deportacija je povećan za 15 odsto, a broj vraćenih u drugu zemlju za 11 odsto.

U drugom tromesečju najveći broj deportovanih poslat je iz Francuske – 33.450 dekreta. Slede Grčka – 8750 ljudi, Nemačka – 8275 ljudi i Italija – 6020 ljudi.

Prema podacima Evrostata, najveći broj repatriranih činili su Albanci, a slede Gruzijci, Rusi i Turci.

U Italiji je broj naloga za deportaciju porastao za 2.000% u drugom kvartalu u odnosu na prvi kvartal 2022. godine. Između januara i marta, u Italiji je izdato ukupno 260 naloga za deportaciju.

Italija nije izdala toliko naloga za deportaciju od trećeg kvartala 2020. U to vreme, 6.850 državljana zemalja koje nisu članice EU dobilo je naređenje da napusti zemlju. Alžirci su dobili najviše naloga za deportaciju u Italiji, a slede Marokanci, Albanci i Pakistanci.

Broj deportacija širom EU je smanjen tokom pandemije COVID-19. Nemačka je 2020. izvršila samo 760 deportacija u drugom kvartalu, u poređenju sa 9.920 deportacija u istom kvartalu 2019.