Udruženje privatnih apoteka: Obustava izdavanja ljekova na račun RFZO od 1. oktobra nije naša odgovornost

Udruženje privatnih apoteka: Obustava izdavanja ljekova na račun RFZO od 1. oktobra nije naša odgovornost

U Udruženju privatnih apoteka „Phafarmacie Plus“ ističu da očekivana obustava izdavanja određenih ljekova za račun Fonda zdravstvenog osiguranja od 1. oktobra, ni na koji način nije posljedica djelovanja privatnih apoteka, već isključivo najavljenog prestanka isporuke ljekova od strane dobavljača, odnosno proizvođača, po cijenama koje propisuje i priznaje FZO CG.

U saopštenju ističu da se proizvođači, a samim tim i veledrogerije nijesu obratile zvaničnim dokumentom o nastalim promjenama u režimu izdavanja ljekova za teret fonda FZO CG.

„Zbog toga apoteke koje izdaju ljekove u korist FZO CG ni na koji način se ne mogu smatrati uzrokom problema, niti biti odgovorne za probleme koji će nastati kao posljedica najavljene obustave isporuke, a samim tim i neizdavanja određenih ljekova na recept“, naglašavaju u saopštenju.

Podsjećaju da privatne apoteke koje izdaju ljekove na recept u korist FZO CG, ni na koji način ne mogu uticati na proizvođače ljekova kao ni na njihovu cjenovnu politiku i na taj način biti odgovorne za promjene koje se najavljuju, a za koje nijesu sigurni da će se dogoditi i za koje još uvijek nemaju formalno dokumentovanu potvrdu.

„Ističemo da su privatne apoteke kao dio primarnog zdravstvenog sistema, godinama neopravdano prepoznate kao uzrok nestabilnosti snabdjevanja tržišta ljekovima, iako predstavljaju jedan od glavnih i osnovnih činilaca kvalitetne snabdjevenosti tržišta ljekovima. Ne zanemarujući našu osnovnu ulogu u misiji farmacije kao naučne discipline, koja ima za cilj zaštitu zdravlja ljudi i činjenice da ova zdravstvena struka povezuje medicinske i hemijske nauke u cilju bezbjednog i efikasnog liječenja građana Crne Gore, želimo ovim obraćanjem istaći da privatne apoteke ni na koji način neće i ne mogu biti prepoznate kao razlog problema koji će se nesumnjivo desiti u toku narednog mjeseca, ukoliko se ostvare najavljene obustave“, navode u saopštenju.