Monstat: Prosječna zarada u maju 832 eura

Monstat: Prosječna zarada u maju 832 eura

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u maju je, prema podacima Monstata, iznosila 832 eura bila je 0,5 odsto veća u odnosu na april.

Prosječna neto zarada u maju je u odnosu na isti mjesec prošle godine, zabilježila rast od 4,9 odsto.

Prosječna bruto zarada u maju je iznosila 1,04 hiljade eura.

“Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u maju u odnosu na april zabilježile rast od 0,1 odsto proizilazi da su realne zarade za isti period porasle 0,4 odsto”, navodi se u saopštenju Monstata.

Prosječne zarade bez poreza i doprinosa u maju su u odnosu na prethodni mjesec, zabilježile rast u sektorima usluge smještaja i ishrane dva odsto, snabdjevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama i administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti po 1,5 odsto, zdravstvena i socijalna zaštita 1,3 odsto, prerađivačka industrija 1,2 odsto, umjetničke zabavne i rekreativne djelatnosti 1,1 odsto.

Rast su zabilježili i sektori građevinarstvo i saobraćaj i skladištenje po jedan odsto, snabdjevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 0,8 odsto, trgovina na veliko i malo; popravka motornih vozila i motocikala 0,7 odsto, informisanje i komunikacije 0,6 odsto i poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 0,1 odsto.

Pad prosječne zarade bez poreza i doprinosa u maju u odnosu na april zabilježen je u sektorima finansijske i djelatnost osiguranja 1,7 odsto, poslovanje nekretninama 0,3 odsto, vađenje ruda i kamena 0,2 odsto i stručne, naučne i tehničke djelatnosti, državna uprava i odbrana: obavezno socijalno osiguranje, obrazovanje i ostale uslužne djelatnosti po 0,1 odsto.