Lagard iz ECB: klimatske promjene imaju jasan uticaj na inflaciju

Lagard iz ECB: klimatske promjene imaju jasan uticaj na inflaciju

Evropska centralna banka treba da uzme u obzir klimatske promjene prilikom donošenja odluka jer one imaju jasan uticaj, posebno na inflaciju, rekao je šef Evropske centralne banke u intervjuu objavljenom u četvrtak.

„Ako se sve više klimatskih katastrofa, suša i gladi dešavaju širom sveta, to će imati posledice na cene, na premije osiguranja i na finansijski sektor“, rekla je Kristin Lagard u intervjuu za Madam Figaro. „To moramo uzeti u obzir.

Takođe je rekla da može zamisliti da će različiti ekološki, društveni i upravljački standardi biti usaglašeni i pooštreni prilično brzo.