I dalje visoke cijena za struju zbog tehničkih gubitaka

I dalje visoke cijena za struju zbog tehničkih gubitaka

Regulatorna agencija za energetiku (RAE) pokrenula je proceduru izmjena metodologija za utvrđivanje prihoda Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) i Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES), a ukoliko budu usvojene crnogorski potrošači do kraja ove godine mogu da očekuju nastavak plaćanja paprenih cijena struje za tehničke gubitke, poručuju iz Akcije za socijalnu pravdu.

„Do kraja tekuće godine RAE treba da utvrdi novi prihod ovih energetskih kompanija, a što se događa u sjenci velike energetske krize, počete sredinom prošle godine, koja je cijene električne energije u Evropi „vinula u nebo“, a ove godine kriza je nastavljena i zbog rata u Ukrajini“, navode u saopštenju.
Kako ističu, postojećim metodologijama za pokrivanje tehničkih gubitaka u distribuciji RAE kombinuje trogodišnji prosjek cijene struje na domaćem tržištu i cijene fjučersa na berzi u Budimpešti (dvije trećine band energije i trećina pik energije) za godinu za koju se cijena utvrđuje.

„Kombinacijom ovih cijena i primjenom dozvoljene stope gubitaka, RAE je utvrdila prosječnu cijenu za potrošače u ovoj godini od 52,9 eura po megavatu, dok je iz te kompanije prije nekoliko dana saopšteno da trenutno od svoje majke kompanije – Elektroprivrede Crne Gore – nabavljaju po 116 eura po megavatu električnu energiju za pokrivanje gubitaka“, smatraju iz Akcije za socijalnu pravdu, kako prenosi RTCG.
Kako navode, RAE za pokrivanje troškova tehničkih gubitaka u distribuciji novim predlogom metodologija, koje bi se primjenjivale od početka naredne godine, predlaže da se cijena za gubitke računa po prosjeku cijene na domaćem tržištu u godini, koja prethodi godini podnošenja zahtjeva (što bi bila protekla 2021. godina), te tromjesečnog prosjeka fjučersa band i pik energije za avgust, septembar i oktobar na berzi u Budimpešti, a u godini podnošenja zahtjeva.

„Na današnji dan je cijena band energije na berzi u Budimpešti 223 eura po megavatu, dok se za pik energiju bilježi 225 eura po megavatu. Zbog rata u Ukrajini teško se može procijeniti kako će se tokom godine kretati cijene struje na evropskom tržištu“, poručuju u saopštenju.
Cijena i stopa tehničkih gubitaka samo su, kako tvrde, jedan od parametara koji će uticati na račune za struju, uz investicije, amortizaciju, stopu povrata ili ostale operativne poslovne troškove kompanije, od kojih značajan dio vuku zarade zaposlenih.
„Akcija za socijalnu pravdu smatra da, makar kada je u pitanju cijena struje za pokrivanje tehničkih gubitaka, a radi zaštite crnogorskih potrošača je potrebno kao parametar koristiti samo cijenu struje na domaćem tržištu, jer tehnički gubici su direktno vezani za efikasnost poslovanja energetskih kompanija i razvijene distribucije u evropskim zemljama ih prihvataju na nivou od nekoliko procenata“, stoji u saopštenju.

Akcija za socijalnu pravdu će, kako navode, do kraja naredne sedmice uputiti set svojih sugestija na nacrte metodologija, koje je RAE objavila i za koje je u toku javna rasprava, a kojima će predložiti ona rješenja, koja bi štitila potrošače, jer oni godinama, kako kažu, „izvlače deblji kraj“ u odnosu na energetske kompanije.

izvor rtcg

Ostavite odgovor