Crveni krst CG: Crvenom krstu Ukrajine uplaćeno više od 90 hiljada evra

Crveni krst CG: Crvenom krstu Ukrajine uplaćeno više od 90 hiljada evra

Crveni krst Crne Gore saopštio je da je na žiro račun Crvenog krsta Ukrajine uplatio 92.137,57 eura prikupljenih u periodu od 1. marta preko namjenskog žiro računa otvorenog u cilju prikupljanja sredstava za pomoć ugroženom stanovništvu Ukrajine i donacije podsredstvom slanja SMS koda kod sva tri mobilna operatera.

„Uz ovaj vid pomoći Crveni krst Crne Gore je sa Ministarstvom unutrašnjih poslova – Direktoratom za zaštitu i spasavanje 4. aprila uputio materijalnu pomoć Crvenom krstu Ukrajine u vrijednosti od 11.250 eura“, ističe se u saopštenju Crvenog krsta Crne Gore.

U saopštenju se dodaje da izbjeglice iz Ukrajine koje se nalaze u Crnoj Gori, Crveni krst Crne Gore sa opštinskim organizacijama Crvenog krsta podržava i kroz savjetodavnu, psiho-socijalnu ili humanitarnu pomoć, a u saradnji sa nadležnim institucijama pruža podršku u ostvarivanju prava u Crnoj Gori.