Bajer: Novi podaci pokazuju pozitivan efekat leka za lečenje bolesti bubrega

Bajer: Novi podaci pokazuju pozitivan efekat leka za lečenje bolesti bubrega

Bajer (BAIGn.DE) saopštio je da novi podaci predstavljeni u ponedeljak naglašavaju potencijal finerenona, u poređenju sa placebom, da smanji učestalost iznenadne srčane smrti kod širokog spektra pacijenata, uključujući rane i kasne faze hronične bolesti bubrega povezane sa dijabetesom tipa 2.