Damjanović: Biće relizovana isplata naknade za novorodjenčad

Damjanović: Biće relizovana isplata naknade za novorodjenčad

Ministar finansija Aleksandar Damjanović kazao je na sjednici Vlade da će biti realizovana obaveza o isplati naknada za novorođenčadi.

To je mjera koju je usvojila prethodna Vlada, a koje predviđa jednokratno novčano davanje od 1.000 ili 500 eura za djecu koja se ove godine rode.

“Od ovog momenta treba da znaju i građani da nijednom riječju nije bilo rečeno da ovo neće biti izvršeno, da je to bila gola laž i spekulacija”, poručio je Damjanović.

Za jednokratna novčana davanje za novorođenčat, biće kako kaže ministar, potrebno između pet i 5,8 miliona eura.

“Ovdje sam sa predlogom da uđemo u realizaciju obaveze, uz opasku da ova obaveza nije definisana Zakonom o dječijoj i socijalnoj zaštiti”, kazao je Damjanović i dodao da je trebalo obezbijediti sredstva.

Kaže i da je riječ o pomoći samo za 2022. godinu.

“Moj će biti predlog da idemo u ovu priču, neće biti lako, ali sprovešćemo, da je utemeljimo u zakonu, i da brzo krenemo u realizaciju”, naveo je Damjanović.

“Ništa prethodnoj Vladi nije smetalo da taj plan realzuje, namjerno su to ostavili kako bi preko najranjivije populacije sticali političke poene”, istakao je Damjanović.

Kaže da prethodna Vlada nije pripremila ni uputstvo za primjenu mjera niti su izvršili obavezu, koja je zbog toga ostala novoj Vladi.

Ponovio je i da je 43. Vlada spremna da realizuje sve prethodne obaveze.

“Mi smo rekli da ćemo sve te obaveze da izmirimo i hoćemo do zadnjeg centa”, naveo je Damjanović.
I premijer Dritan Abazović je poručio da će Vlada izvršavati svoje obaveze.

“Tražimo sistemsko rješenje za našu djecu i novorođenčadi će imati u skladu sa pravilnikom i zakonom sredstva, kao jedan vid pomoći”, poručio je Abazović i dodao da po tom pitanju nema dilema.

“Biće realizovane obaveze i naći ćemo novca za našu djecu, ali u skladu sa pravilima ne populistički ili kampanjski”, poručio je Abazović.

Podsjetini, mjeru koju je prethodna Vlada usvojila krajem marta za jednokratno novčano davanje od 1.000 eura za djecu koja se ove godine rode u crnogorskim opštinama, koje su 2020. godine imale negativan prirodni priraštaj, a po 500 eura u ostalim opštinama, realizovaće novoformirano Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Ministarstvo ekonomskog razvoja (MER) je preduzelo sve potrebne korake kako bi prijave otpočele 4. maja, kako je i planirano po usvajanju ove mjere. Njome je predviđeno da se prijave i isplate naknade za novorođenčad odvijaju preko centara za socijalni rad. Vjerujemo da će sprovođenje mjere otpočeti u što kraćem roku, te da će uskoro građani biti informisani blagovremeno.