Kanabis za ublažavanje bolova? Pregled 20 studija pruža otrežnjujuće rezultate

Kanabis za ublažavanje bolova? Pregled 20 studija pruža otrežnjujuće rezultate

Kanabis je jedna od najčešće korišćenih droga na svjetu. Iako postoji samo nekoliko zemalja u kojima je kanabis legalan za rekreativnu upotrebu, mnogo više zemalja je legalizovalo upotrebu kanabisa iz medicinskih razloga.

Smanjenje bola je jedan od najčešćih razloga zbog kojih ljudi prijavljuju upotrebu medicinskog kanabisa. Prema američkom nacionalnom istraživanju, 17 odsto ispitanika koji su prijavili da koriste kanabis u protekloj godini dobilo je medicinski kanabis.

Kada je reč o samolečenju, brojke su još veće – sa procijenama da između 17-30 procenata odraslih u Sjevernoj Americi, Evropi i Australiji izvještava da ga koriste za ublažavanje bolova.

Iako se kanabis (i proizvodi dobijeni od kanabisa, kao što je CBD) može široko koristiti za smanjenje bola, još uvek nije jasno koliko je efikasan u tome. To je ono što je naš nedavni sistematski pregled i meta-analiza nastojali da otkriju.

Naša studija, objavljena u časopisu Američkog medicinskog udruženja, sugeriše da kanabis nije ništa bolji u ublažavanju bolova od placeba.

Da bismo sproveli našu studiju, pogledali smo rezultate randomizovanih kontrolisanih ispitivanja u kojima je kanabis upoređen sa placebom za lečenje kliničkog bola. Posebno smo uključili studije koje su upoređivale promenu intenziteta bola prije i posle tretmana. Ukupno smo pogledali 20 studija koje su uključivale skoro 1.500 ljudi.

Studije koje smo uključili razmatrale su niz različitih stanja bola (kao što je neuropatski bol, koji je uzrokovan oštećenjem nerava i multipla skleroza) i vrste proizvoda od kanabisa – uključujući THC, CBD i sintetički kanabis (kao što je nabilon). Ovi tretmani su davani na različite načine, uključujući pilule, sprej, ulje i dimljene.

Većina učesnika studije bile su žene (62 procenta) i starosti između 33 i 62 godine. Većina studija je sprovedena u SAD, Velikoj Britaniji ili Kanadi – mada smo uključili i studije iz Brazila, Belgije, Njemačke, Francuske, Holandije, Izrael, Češka i Španija.

Naša meta-analiza je pokazala da je bol ocenjen kao značajno manje intenzivan nakon tretmana placebom, sa umerenim do velikim efektom u zavisnosti od svake osobe. Naš tim takođe nije primjetio značajnu razliku između kanabisa i placeba za smanjenje bola.

Ovo potvrđuje rezultate meta-analize iz 2021. U stvari, ova meta-analiza iz 2021. godine takođe je otkrila da su studije većeg kvaliteta sa boljim zaslepljujućim procedurama (gde i učesnici i istraživači nisu svjesni ko prima aktivnu supstancu) zapravo imale veće placebo odgovore.

Ovo sugeriše da neka placebo kontrolisana ispitivanja kanabisa ne uspevaju da obezbede ispravno zaslepljivanje, što je možda dovelo do precenjivanja efikasnosti medicinskog kanabisa.

Naša studija je takođe otkrila da mnogi učesnici mogu da razlikuju placebo i aktivni kanabis, uprkos tome što imaju isti miris, ukus i izgled. Ako su svesni da primaju ili ne primaju kanabinoide, veća je verovatnoća da će dati pristrasnu procenu efikasnosti intervencije. Dakle, da bi se osiguralo da istraživači posmatraju stvarni efekat kanabisa, učesnici ne mogu znati šta dobijaju.

Naša studija je takođe ispitala način na koji su studije pokrivene u medijima i akademskim časopisima da bi se videlo da li se to odnosi na terapijski efekat koji su učesnici prijavili. To smo uradili jer je istraživanje pokazalo da medijska pokrivenost i informacije na internetu mogu uticati na očekivanja koja osoba ima od lečenja.

Prisustvo u medijima je mereno pomoću Altmetric-a, koji je metod procene pominjanja studije u medijima, blogovima i na društvenim mrežama. Akademski uticaj je meren u smislu citata od strane drugih istraživača. Pronašli smo ukupno 136 vijesti u medijima i blogovima.

Pokrivenost smo kategorisali kao pozitivnu, negativnu ili neutralnu u zavisnosti od toga kako su se prikazali rezultati u pogledu efikasnosti kanabisa za lečenje bola. Ogromna većina vesti izveštava da je kanabis imao pozitivan efekat u lečenju bola. To znači da medijsko izveštavanje o kanabisu ima tendenciju da bude pozitivno, bez obzira na to kakvi su zapravo bili rezultati studije.

Postoje brojni primeri veze između očekivanja od lečenja i placebo odgovora. Ako osoba misli da će doživeti olakšanje od svog bola korišćenjem određenog proizvoda ili tretmana, to može promeniti način na koji na kraju percipira dolazne signale bola – zbog čega misli da je bol manje jak. Nedavni dokazi sugerišu da placebo efekat može da funkcioniše čak i ako nam se predoče dokazi koji su u suprotnosti sa našim početnim očekivanjima.

Ne možemo sa 100 postotnom sigurnošću reći da je medijska pokrivenost odgovorna za visok placebo odgovor uočen u našem pregledu. Ali s obzirom da se pokazalo da je placebo jednako dobar kao i kanabis za ublažavanje bolova, naši rezultati pokazuju koliko je važno razmišljati o placebo efektu i kako na njega mogu uticati spoljni faktori – kao što je medijska pokrivenost.

Za tretmane, kao što su kanabinoidi, koji dobijaju veliku pažnju medija, moramo biti izuzetno rigorozni u našim kliničkim ispitivanjima. Filip Gedin, postdoktorski istraživač, Istraživanje bola, Karolinska institut.