Predmet Jova Martinovića za posredovanje šverca droge, vraćen na ponovno odlučivanje

Predmet Jova Martinovića za posredovanje šverca droge, vraćen na ponovno odlučivanje

Vrhovni sud je na sjednici vijeća zaključio da Apelacioni sud Crne Gore, kao drugostepeni sud, nije odgovorio na neke odlučne navode žalbe izjavljene protiv prvostepene presude – navedeno je u saopštenju Vrhovnog sudaVrhovni sud Crne Gore donio je presudu  nakon održane sjednice 25. maja kojom je usvojen zahtjev za zaštitu zakonitosti u predmetu Jova Martinovića, novinara osuđenog na godinu zatvorske kazne zbog posredovanja u švercu droge, te ukinuo drugostepenu presudu Apelacionog suda od 4. marta 2021. i predmet vratio na ponovno odlučivanje.Podsjećaju da je Martinović presudom Višeg suda u Podgorici 8. oktobra 2020. godine proglašen krivim za krivično djelo (član 300 stav 1 Krivičnog zakonika) neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, te da je osuđen na godinu zavora, prenosi Pobjeda

Ta presuda je potvrđena navedenom presudom Apelacionog suda Crne Gore.Protiv tih presuda okrivljeni Martinović i njegov branilac podnijeli su predloge za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti koje je Vrhovni sud smatrao zahtjevom za zaštitu za zakonitosti i u vijeću od pet sudija ispitivao je pravilnost i zakonitost nižestepenih presuda.Vrhovni sud je na sjednici vijeća zaključio da Apelacioni sud Crne Gore, kao drugostepeni sud, nije odgovorio na neke odlučne navode žalbe izjavljene protiv prvostepene presude – navedeno je u saopštenju.

Žalbom je, kako su naveli, ukazivano da su postojali razlozi za izuzeće sutkinje koja je postupala kao presjednik vijeća u prvostepenom postupku i da su neopravdano odbijeni predlozi za izvođenje dokaza podnijeti od okrivljenog i njegovog branioca.

– Time je povrijeđeno pravo okrivljenog na jednakost sredstava u sudskom postupku. Međutim, u drugostepenoj presudi, izostali su dovoljni odgovori na pomenute relevantne navode žalbe, zbog čega je Vrhovni sud zaključio da je učinjena bitna povreda postupka u žalbenom postupku, a što je bio razlog za ukidanje drugostepene presude i vraćanje predmeta na ponovno odlučivanje – objasnili su u saopštenju.

Njihova presuda biće objavljena na internet stranici Vrhovnog suda.

Apelacioni sud je krajem marta prošle godine potvrdio presudu Višeg suda kojom je novinar Jovo Martinović osuđen na godinu zatvora za optužbe da je posredovao u švercu droge.

Vijeće sudija Apelacionog suda nije prihvatilo žalbu Martinovića u kojoj navodi da je prvostepeni sud donio odluku zasnovanu na zamjeni teza i pogrešno utvrđenom činjeničnom stanju.

– Obrazloženje prvostepenog suda je konfuzno, protivrječno, a u određenim elementima vrijeđa zdrav razum i inteligenciju i čak pokazuje ličnu netrpeljivost prema mojoj profesiji i meni – naveo je Martinović u žalbi.Apelacioni sud je ranije ukinuo presudu kojom je Martinović u januaru 2019. godine osuđen na godinu i po zatvora jer je prvostepeni sud prihvatio optužbe specijalne tužiteljke Mirjane Samardžić da je ovaj optuženi iskorištavajući svoja poznanstva iz novinarske profesije spojio krijumčare droge organizujući sastanak u Ulcinju.

U ponovnom postupku Jovo Martinović je oslobođen od optužbe za pripadništvo kriminalnoj organizaciji Duška Martinovića, ali je ipak osuđen na godinu zatvora zbog posredovanja u švercu droge.

Odbrana se žalila na ovu odluku koju je Apelacioni sud ipak potvrdio.Martinović je ranije prilikom davanja odbrane tvrdio da je bio na novinarskom zadatku zbog koga je morao da kontaktira i ljude iz kriminalnog miljea, odnosno da je u ulcinjski lokal došao po kameru od Selmanovića i da istome saopšti da će u filmu učestvovati Duško Martinović. Potom se, kako je kazao, udaljio od stola jer nije želio da sluša privatne razgovore.Radio sam novinarski posao. Meni je jasno da sam ja na mjerama od 1999. godine zbog toga što radim za medije na Zapadu. Sva moja komunikacija sa Duškom odvijala se preko obične telefonske linije, da sam htio šta da krijem, ne bih tako razgovarao valjda. Radi zaštite nijesam želio da znam imena švercera, a bilo bi suludo da se upuštam u šverc marihuane – kazao je Martinović.