Predlog izmjene Krivičnog zakona za objavljivanje seksualnog ekspicitnog sadržaja

Predlog izmjene Krivičnog zakona za objavljivanje seksualnog ekspicitnog sadržaja

Kazne za objavljivanje seksualno eksplicitnog sadržaja bez pristanka osbe na koga se on odnosi, moraju biti što veće, poručeno je na konferenciji „Sigurne i zaštićene kroz nove izmjene Krivičnog zakonika Crne Gore“, organizovanoj u okviru projekta “Osviješćene. Sigurne. Zaštićene.”, koji finansira Ambasada SAD u Podgorici, piše Pobjeda.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta i prijedlog za izmjenu Krivičnog zakonika Crne Gore.

Aida Perović iz NVO Prima predstavila je prijedlog za novo krivično djelo „Zloupotreba tuđeg snimka, fotografije, portreta, audio zapisa ili spisa sa seksualno eksplicitnim sadržajem“, koji će se uskoro naći pred poslanicima i poslanicama u Skupštini Crne Gore.

– Prijedlogom za izmjene Krivičnog zakonika Crne Gore, u članu 175a predviđamo zatvorsku kaznu do dvije godine ukoliko osoba učini dostupnim trećem licu video ili drugi snimak, fotografiju, portret, audio zapis ili spis sa seksualno eksplicitnim sadržajem, bez pristanka lica na koga se spis odnosi, odnosno bez pristanka lica koje je prikazano na snimku, fotografiji ili portretu ili čiji je glas snimljen na audio zapisu, odnosno do 3 godine ukoliko je krivično djelo počinjeno putem interneta.
Takođe, predviđamo i strože kazne ukoliko ovo krivično djelo počini slubeno lice, kaznu zatvora do 4 godine, odnosno 5 ukoliko je krivično djelo počinjeno putem interneta.
Snimci, fotografije, portreti, audio zapisi i spisi, kao i posebni uređaji kojima je počinjeno krivično djelo iz ovog člana će se oduzeti – objasnila je Perović.

Takođe, Perović se zahvalila Ambasadi SAD u Podgorici na prepoznavanju važnosti ove teme za dalju demokratizaciju crnogorskog društva, za razvoj Crne Gore kao sredine u kojoj imamo punu svijest da se rodno nasilje i osvetnička pornografija ne dešavaju nekom drugom već da su sveprisutni, naročito zbog zloupotrebe visokotehnoloških platformi za komunikaciju.

U uvodnom dijelu konferencije prisutnima se obratila ambasadorka SAD u Podgorici Džudi Rajzing Rajnke koja je istakla koliko je važno da se ujedinjeno borimo protiv rodno zasnovanog nasilja.

Aleksandra Gligorović, viša istraživačica u NVO Prima, predstavila je Osnovnu studiju “Osvetnička pornografija u krivičnim zakonima”, koja prikazuje analizu krivičnih zakonika zemalja u regionu i Evropi koje imaju ovo krivično djelo prepoznato u zakonu. Gligorović je objasnila kako 11 zemalja u Evropskoj uniji ima zakone koji se tiču ovog krivičnog djela, i navela Njemačku kao jedan od najboljih primjera.

Biljana Pavličić, javna tužiteljka govorila je o slučajevima na kojima je radila a gdje je bilo elemenata ovog krivičnog djela. Istakla je da je izmjena Krivičnog zakonika izuzetno važna kako bi se žrtve osjećale sigurnije jer su zaštićene na taj način, i kada bi se u skladu sa tim kažnjavali počinioci kako treba da se kažnjavaju a ne kako je sada, s obzirom da se trenutno ovo djelo može tretirati isključivo putem privatne tužbe, a ne po službenoj dužnosti.

Katarina Vukadinović, psihološkinja iz NVO Prima govorila je o posljedicama osvetničke pornografije i podijelila je iskustvo rada sa žrtvama u psihološkom savjetovalištu NVO Prima. Istakla je da su posljedice osvetničke pornografije jednako ozbiljne kao i u slučajevima drugih oblika rodno zasnovanog nasilja, ali i da je najgori ishod suicid žrtve zbog nemogućnosti da dobije adekvatnu pomoć i podršku.