Osnovan pokret penzionera u Bijelom Polju

Osnovan pokret penzionera u Bijelom Polju

U Bijelom Polju danas je održana osnivačka Skupština NVO “Pokret penzionera Crne Gore”. Skupština je održana u velikoj Sali SO Bijelo Polje a za predsjednika i ujedno predsjednika izvršnog odbora izabran je Svetozar Čabarkapa iz Bijelog Polja za predsjednika Skupštine Sadik Klimenta iz Rožaja dok su potpredsjjednici Miladin Šebek iz Bijjelog Polja i Miodrag Baltić iz Nikšića.

Zahvaljujući na ukazanom povjerenju, Čabarkapa je istakao, da će na ovaj način najbolje štititi interese penzionera koji su, kako je rekao, trenutno u Crnoj Gori ekonomski najugroženija kategorija stanovništva. “Sve ćemo uraditi da popravimo naš nezavidan položaj, da nas čuju i uvaže nadležne institucije, da ostanemo jedinstveni i ne dozvolimo uplitanje politike i podjela u našim redovima”, poručio je Čabarkapa.

Predsjednik Skupštine Sadik Klimenta poručio je, da će novoformirani Pokret raditi u interesu svih penzionera Crne Gore,preosi Pobjeda.

“Nakon dugiih godina obmana i prevara u kojima smo plaćali veliku cijenu, nemamo više vremena da čekamo.Nećemo dozvoliti da političke strukture i politizovane strukovne organizacije rešavaju naša zarađena I stecena prava. Odlučno uzimamo sudbinu u svoje ruke, da generacijama koje su nam dužne naša zarađena prava, saopštimo da je ova država izgrađena od našeg rada,te da mi ni po kojem zakonu, ni Božjem ni ljudskom ne možemo biti na začelju priopriteta“, poručio je Klimenta.Penzioneri su poručili da neće odustati od borbe za ostvarivanje svojih zacrtanih ciljeva, a to su ostvarivanje uslova za dostojanstven život.