Od početka rata došlo 33 000 Ukrajinaca u Crnu Goru

Od početka rata došlo 33 000 Ukrajinaca u Crnu Goru

U Crnu Goru je od početka rata u Ukrajini, 24. februara, ušlo 33.126 osoba iz te zemlje, a napustilo 23.829, pokazuju podaci Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) do 26. juna ove godine.

Iz MUP-a su Pobjedi kazali da je, prema evidencijama tog resora, do sada registrovano 4.649 zahtjeva za odobrenje privremene zaštite podnijetih od osoba iz Ukrajine, od kojih je 1.591 odobren, dok su ostali u proceduri odobravanja.

Osobe iz Ukrajine se najčešće obraćaju MUP-u sa pitanjima koja se tiču zdravstvene zaštite i ostvarivanja prava na rad.

Crna Gora je nakon početka ruske agresije na Ukrajinu donijela Odluku o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine.

Svi državljani Ukrajine koji trenutno borave u Crnoj Gori, po osnovu dozvole o boravku, kao i oni koji bi mogli potencijalno doći kao izbjeglice, biće obuhvaćeni Odlukom o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine, koju je Vlada usvojila prije dva dana na osnovu predloga MUP-a, temeljeno na preporukama Evropske komisije.

Važenje te vanredne mjere oročeno je na godinu.

Odlukom se, na praktičnom planu, definiše da svi državljani Ukrajine koji ispunjavaju uslove za dosadašnje produženje privremenog boravaka mogu podnijeti zahtjev kod područnih jedinica i filijala MUP-a, iako nemaju važeću putnu ispravu, s tim što će biti u obavezi da je dostave naknadno.

MUP je nadležan za izdavanje isprava kojima se odobrava privremena zaštita i izdavanje uvjerenja o jedinstvenom matičnom broju, kako bi osobe iz Ukrajine koje ispunjavaju uslove za ostvarivanje privremene zaštite ostvarile svoja prava.

Iz MUP-a su naveli da je za nadzor nad sprovođenjem Odluke o odobravanju privremene zaštite Vlada obrazovala Koordinaciono tijelo.

“Sve organizacione jedinice MUP-a, koje su nadležne za zaprimanje zahtjeva za odobravanje privremene zaštite osobama iz Ukrajine, upoznaju ih o pravima koja proističu iz instituta privremena zaštita, u skladu sa važećim Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca, na jeziku koji razumiju”, rekli su iz MUP-a.

Prema podacima MUP-a, prije početka rata u Crnoj Gori je bilo više od dvije hiljade ukrajinskih državljana, te ih sada, zajedno sa onima koji su pobjegli, ima preko deset hiljada.