Monstat: Cijene stanova počele da padaju

Monstat: Cijene stanova počele da padaju

Prosječna cijena kvadrata stana u novogradnji na nivou Crne Gore u prvom kvartalu iznosila je 1.389 eura. To je treći uzastopni kvartal sa padom cijena stanova, pokazuju podaci Monstata

Prosječna cijena kvadrata stana u novogradnji na nivou Crne Gore u prvom kvartalu (januar-mart) ove godine iznosila je 1.389 eura. To je treći uzastopni kvartal sa padom cijena stanova, pokazuju podaci Uprave za statistiku Monstat.

U trećem kvartalu prošle godine (jul, avgust, septembar) prosječna cijena kvadrata u novogradnji u komercijalnoj prodaji bila je na rekordnom nivou i iznosila je 1.446 eura, u četvrtom kvartalu (oktobar, novembar, decembar) je pala na 1.409 eura, a sada na 1.389 eura.

Ovu su cijene koje je Monstat dobio na osnovu zaključenih kupoprodajnih ugovora i odnose se na prodaju koju su obavila registrovana privredna društva. U ovaj prosjek nisu uračunati stanovi iz takozvanih sindikalnih programa solidarnosti.

Rast pa pad cijena materijala U 2020. godini, tokom pandemije kovida-10, cijena kvadrata stana, prema podacima Monstata je pala na prosječnih oko 1.100 eura, da bi tokom 2021. godine narasla na oko 1.200 eura. U posljednjem kvartalu 2021. godine prosječna cijena kvadrata stana u novogradnji i komercijalnoj prodaji iznosila je 1.209 eura i nakon toga počinje njen rast.

Na početku prošle godine prosječna cijena kvadratnog metra stana je porasla na 1.346 eura, a zatim u drugom kvartalu na 1.425 eura. Razlozi za to povećanje, kako je tada saopštavano iz građevinskih preduzeća, bio je rast cijena građevinskih materijala izazvan poremećajem na tržištu zbog izbijanja rata u Ukrajini, prekidom linija snabdijevanja i rasta cijene energenata.

Cijene građevinskih materijala su počele da se smanjuju krajem prošle godine, ali cijene stanova nisu u potpunosti pratile taj pad zbog toga što je u međuvremenu došlo do rasta interesovanja kupaca prije svega Ukrajinaca, Rusa i Turaka. Takođe sada se prodaju stanovi koji su građeni prošle godine u periodu visokih cijena građevinskih materijala. Tako da je za očekivati da će i u narednom periodu cijene stanova zavisiti od daljeg smanjenja cijena građevinskog materijala, ali i interesovanja kupaca prije svega stranaca sa većom kupovnom moći od domaćih građana.

Skuplje u Podgorici nego na primorju U Podgorici je prosječna cijena kvadrata stana u novogradnji u komercijalnoj prodaji u prvom kvartalu ove godine iznosila 1.409 eura. To je najniža cijena u posljednja četiri kvartala.

Na primorju prosječna cijena kvadrata sada iznosi 1.392 eura, i neznatno je veća nego na kraju prošle godine kada je bila 1.387 eura. Znatno veće cijene stanova u šest primorskih opština bile su u prvoj polovini 2022. godine – 1.445 i 1.473 eura. Ova statistika pokazuje i neuobičajnu situaciju da su prosječne cijene niže na primorju nego u Podgorici.

U sjevernoj regiji prosječna cijena kvadrata u prvom kvartalu ove godine iznosila je 1.201 euro, što je treći uzastopni kvartal njihovog pada. Na sjeveru su bile veće cijene stanova krajem 2021. (1.399 eura) i početkom 2022. godine (1.352 eura) nego u drugom dijelu prošle godine i sada.

Ovaj region je specifičan jer se radi o manjim prometima u stambenoj gradnji a novi stanovi se većinom grade samo u Kolašinu i na Žabljaku u okviru turističkih centara i to po značajno većim cijenama. Tako da prosječna cijena iz ove metodologije zavisi od prodaje manjeg broja stanova i od toga u kojem kvartalu su potpisani ugovoru. Zbog toga se i desilo da je prosječna cijena kvadrata u prvom kvartalu prošle godine iznosila 1.352 eura, a u drugom kvartalu svega 915 eura. To znači da u drugom kvartalu nije bilo prodaja stanova iz luksuznih zona.

U centralnoj regiji, koja obuhvata Nikšić, Cetinje, Danilovgrad i Tuzi, cijena kvadrata stana novogradnje u komercijalnoj prodaji iznosila je 680 eura, što je uz manje oscilacije slično kao i prethodnih godina. To je neznatno niže nego na kraju prošle godine kada je cijena bila 691, ali znatno više nego u trećem kvartalu prošle godine kada je kvadrat koštao 612 eura.

U solidarnoj gradnji kvadrat ispod 600 eura Istraživanje Monstata obuhvata i cijene kvadrata stanova u takozvanoj solidarnoj stambenoj izgradnji koja obuhvata prodaju stanova od stambenih zadruga i organizacija u saradnji sa lokalnim samoupravama ili drugim institucijama, a pod povoljnijim uslovima i namijenjena je članovima zadruga i sindikalnim članovima koji uplaćuju doprinose.

U prvom kvartalu ove godine stanovi iz solidarne izgradnje prodavani su po cijeni od 600 eura po kvadratu. Na primorju i u sjevernoj regiji, nije bilo prodaja ovih stanova, dok je u centralnoj regiji njihov kvadrat koštao 589 eura.

Značajne razlike u troškovima izgradnje između regija Statistika Monstata pokazuje tri vrste dominantnih troškova koji učestvuju i cijeni kvadrata stana – cijena uređenja građevinskog zemljišta, cijena same izgradnje i ostali troškovi.

U cijenu uređenja građevinskog zemljišta po kvadratu stana ulaze troškovi kupovine zemljišta, uređenje terena izrada planova i plaćanje naknade za komunalno opremanje. Ovaj trošak u cijeni kvadrata stana u Podgorici iznosio je 153 eura, na primorju 225, na sjeveru 215, a u ostatku centralne regije 127 eura.

Cijena građenja obuhvata sve troškove građenja kao i dobit investitora. Ovaj trošak po kvadratnom metru u Podgorici je iznosio 1.122 eura, na primorju 1.054, u sjevernom regionu 824 i u centralnom 459 eura po kvadratu.

Ostali troškovi obuhvataju projektovanje, razna takse za priključke i dozvole, PDV… za Podgoricu su iznosili 134 eura po kvadratu, za primorje 113, centralnu regiju 94 i sjevernu 162 eura.