Evropska komisija preporučuje da se Mađarska kazni u iznosu od 7,5 milijardi evra zbog nepostojanja vladavine prava

Evropska komisija preporučuje da se Mađarska kazni u iznosu od 7,5 milijardi evra zbog nepostojanja vladavine prava

Evropska komisija je u nedelju preporučila da se Mađarskoj ne dodeljuje 65 odsto sredstava u okviru tri programa iz ključnog fonda EU zbog problema sa vladavinom prava.

Evropska komisija je svoju odluku saopštila u nedelju, piše „Evropska pravda“.

Današnja odluka je jasna demonstracija odlučnosti Komisije da zaštiti budžet EU i da iskoristi sva raspoloživa sredstva za postizanje ovog važnog cilja“, rekao je Johanes Han, evropski komesar za budžet.

Evropska komisija je u saopštenju navela da predlaže „suspendovanje 65 odsto obaveza za tri operativna programa u okviru kohezione politike” i „zabranu preuzimanja pravnih obaveza sa trustovima od javnog interesa u okviru programa koji se sprovode u direktnom i indirektnom upravljanju”.

Prema oceni mađarskih medija, reč je o blokadi iznosa od približno 7,5 milijardi evra za budžetski period do 2027. godine.

Istovremeno, Evropska komisija je postavila temelje za mogući kompromis koji bi omogućio Budimpešti da zadrži novac. Konačnu odluku mora da donese Savet EU u roku od mesec dana, kako bi kvalifikovanom većinom odlučio da li će preduzeti takve mere. U izuzetnim slučajevima, ovaj rok se može produžiti za najviše dva meseca.

U međuvremenu, Evropska komisija će pratiti situaciju i obavestiti Savet EU o svim elementima koji mogu uticati na njegovu trenutnu procenu.

Mađarska se obavezala da do 19. novembra u potpunosti obavesti Evropsku komisiju o sprovođenju ključnih koraka.

Za Brisel, preporuka Savetu EU da primeni ovu kaznu protiv Mađarske je sledeći korak u procesu mehanizma sankcija, koji je pokrenuo protiv Mađarske u aprilu zbog problema sa vladavinom prava. Mehanizam omogućava Briselu da uvede finansijske sankcije državama članicama „da bi zaštitile budžet“ ako su prekršile osnovne vrednosti EU.

Odluku o izricanju novčane kazne jednoglasno su doneli članovi Evropske komisije.

Pogledajte video na našem Jutjub kanalu o mogućim posledicama kazne EU za mađarskog premijera Viktora Orbana ili pročitajte članak urednika EuroPravde Sergija Sidorenka Kazna za Mađarsku. Kada će EU moći da ukloni pravo veta sa antizapadne Orbanove vlade.