Estonija izveštava o „nestanku” oko hiljadu Ukrajinaca koji su čekali da napuste Rusku Federaciju

Estonija izveštava o „nestanku” oko hiljadu Ukrajinaca koji su čekali da napuste Rusku Federaciju

U Estoniji su najavili „nestanak” oko hiljadu ljudi sa ruske strane granice, najverovatnije Ukrajinaca koji pokušavaju da izađu iz okupacije preko teritorije Ruske Federacije, koji su u džinovskom redu čekali da pređu granicu.

Ovo prenosi ERR, citirajući ministra unutrašnjih poslova Laurija Ljanemetsa, piše „Evropska istina“.

„Ranije je nešto više od hiljadu ljudi čekalo na granici, a sada ih nema – ukrcani su u kamione i odvezeni negde. Ne znamo gde su odvedeni. Odeljenje policije i granične straže radi. o dobijanju ove informacije“, rekao je ministar na radiju.

Predstavnik granične straže Peter Maran je sugerisao da se ljudima moglo ponuditi sklonište kako ne bi čekali na otvorenom – jer je bilo informacija da na ruskoj strani granice ima dobrovoljaca koji pomažu tim ljudima. čekanje u redu. „Međutim, sačekaćemo dok ne budemo imali više informacija“, rekao je on.

Lauri Ljanemets je napomenuo da graničari prate situaciju iz dronova i da gledaju da li će Ruska Federacija pokušati da uputi ljude na graničnu zelenu traku i podstakne ih da pređu granicu u formatu sličnom Lukašenkovom režimu – migranti iz Afrika i Bliski istok 2021.

Prema njegovim rečima, Estonija je spremna za takav scenario i ni u kom slučaju ne može da dozvoli ilegalni prelazak granice. Prema njegovim rečima, ljudi neće biti pušteni van punkta, u kom slučaju će biti ili upućeni na punkt, ili će na licu mesta biti organizovan privremeni punkt.

Ministar je napomenuo da, ukoliko Ruska Federacija odluči da masovno podstiče ljude da ilegalno pređu granicu, Estonija ne može podrazumevano smatrati sve njih Ukrajincima koji beže od rata, jer u masi mogu biti i građani Ruske Federacije i prognani ruski agenti.

Prema njegovim rečima, Estonija je u kontaktu sa ukrajinskom ambasadom kako bi proverila biografije Ukrajinaca i saznala da li su oni za koje se izjašnjavaju. Zbog činjenice da su mnogi ljudi iz zone borbenih dejstava mogli potpuno da izgube svoja dokumenta, estonski graničari čak prihvataju i kopije ukrajinskih pasoša.

Nedavno se na ruskoj strani granice očekivalo više od hiljadu ljudi, uglavnom Ukrajinaca. Prema podacima estonskih graničara, od 21. septembra u Estoniju je ušlo 7.372 Ukrajinaca. Graničari sporost prelaska granice objašnjavaju akcijama ruske strane. Zbog toga su hiljade ljudi prinuđene da čekaju u redovima na otvorenom po nekoliko dana. Slična situacija se primećuje i na granici Ruske Federacije sa Letonijom.