Dps naplatio 34 hiljade eura Cetinju, iako imaju dug u iznosu od 120 hiljada

Dps naplatio 34 hiljade eura Cetinju, iako imaju dug u iznosu od 120 hiljada

Prijestonica Cetinje, uvažavajući potrebu da građani Cetinja i ukupna javnost moraju biti adekvatno informisani o svim bitnim pojedinostima od značaja za funkcionisanje sistema lokalne samouprave, predstavlja način na koji je, kako tvrde, DPS koristeći poziciju vlasti naplatio potraživanje od Prijestonice Cetinje u iznosu od 33.753 eura shodno Ugovoru o cesiji od 30.juna 2020. godine, iako je u tom trenutku imao dug prema Prijestonici u iznosu od 120.000 eura.

“Umjesto da DPS izmiri obavezu od 120 hiljada eura prema gradu i građanima Cetinja, koristeći poziciju vlasti na Cetinju kroz cesiju sa Upravom za imovinu, naplaćuju više od 33 hiljade eura na štetu građana Prijestonice. Jasno je da je DPS zloupotrebljavajući poziciju vlasti naplatio sredstva iako je imao puno veće dugovanje prema Prijestonici Cetinje”, ističe Prijestonica.
Prijestonica će, poručuju, nastaviti da objavljuje sve primjere zloupotrebe vlasti u prethodnom periodu, kako bi građani bili adekvatno informisani o djelovanju koje je dovelo do više od 38 miliona eura duga.