Za pola godine 398 pasoša po osnovu ekonomskog državljanstva

Za pola godine 398 pasoša po osnovu ekonomskog državljanstva

Od početka jula 2022. do kraja prošle godine donijeto je 398 rješenja o sticanju crnogorskog državljanstva prijemom po osnovu ekonomskog državljanstva i to 118 rješenja za aplikante i 280 rješenja za članove njihovih porodica.

To se navodi u dokumentu koji je Vlada objavila, a u kojem piše i da se aplikacije odnose na one koje su Ministarstvu unutrašnjih poslova dostavljene u periodu prije 01.07.2022. godine.

Podsjetimo Crna Gora je Program ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore zvanično okončala 31. decembra 2022. godine

Vlada je danas usvojila Informaciju o aktivnostima realizacije Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore (period jul-decembar 2022. godine).

“Od početka jula 2022. godine do kraja prošle godine Agenciji za investicije Crne Gore je predato ukupno 395 zahtjeva za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom po osnovu ekonomskog državljanstva” , navodi se u dokumentu.

Kako se navodi u dokumentu koji je Vlada objavila u tom periodu, Agencija za investicije Crne Gore je odobrila 277 aplikacija, dok su za navedeni period licencirani agenti za ocjenu međunarodne podobnosti odobrili 121 aplikaciju.

“U izvještajnom periodu Ministarstvu unutrašnjih poslova je u skladu sa članom 12 Zakona o crnogorskom državljanstvu i Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, od strane predsjednika Vlade dostavljeno 117 predloga (za 117 aplikanata i 283 člana porodice)”, navodi se u dokumentu.

U Informaciji stoji i da je da je u julu prošle godine objavljen novi Javni poziv za iskazivanje interesovanja za kvalifikovanje projekata na Listu razvojnih projekata.

Na Javni poziv, kako navode, pristiglo je sedam prijava, od kojih je pet projekata uvršteno na Listu.

“Prema podacima Agencije za investicije za period od 01. jula do 30. decembra 2022. godine, za potrebe ulaganja u jedan od razvojnih projekata u primorskom, sjevernom ili središnjem regionu Crne Gore, na ESCROW račun je položeno 158.656.246 eura, dok je ukupan iznos koji je u ovu svrhu uplaćen investitorima 37.419.195 eura”, stoji u izvještaju.

Za potrebe ulaganja u poljoprivredu i prerađivačku industriju, u datom periodu je na ESCROW račun položeno ukupno 1.250.000 eura.

U svrhu razvoja manje razvijenih jedinica lokalne samouprave, na ESCROW račun je u posmatranom periodu položeno ukupno 55.200.000 eura, dok je na poseban račun Agencije za investicije uplaćeno 13.000.000 eura.

“U svrhu troškova postupka na uplatni račun Agencije za investicije izvršena je uplatu sredstava u iznosu od 14.770.000 eura, dok je u svrhu donacije za razvoj inovacione politike Crne Gore na ESCROW račun za isti period položeno ukupno 40.500.000 eura”, saopšteno je iz Vlade.

Takođe, prema Zakonu o budžetu za 2023. godinu, sredstva koja su uplaćivana od strane aplikanata u svrhu razvoja manje razvijenih jedinica lokalne samouprave, a koja su se nalazila na računu Agencije za investicije (račun za razvoj manje razvijenih jedinica lokalne samouprave), su po zahtjevu MF-a, na dan 13.01.2023. godine, prenijeta na Centralni račun državnog trezora u iznosu od 32.999.849 eura.