Više od polovine „modernih robova“ živi u najbogatijim zemljama svijeta

Više od polovine „modernih robova“ živi u najbogatijim zemljama svijeta

Izjveštaj grupe za ljudska prava koja se fokusira na „moderno ropstvo“, govori da šest zemalja grupe G20, u kojoj se Evropska unija računa kao jedna članica, imaju najveći broj ljudi u modernom ropstvu – ili rade prisilno ili su u prisilnom braku.

Kako prenosi AP, Indija je na vrhu liste sa 11 miliona ljudi, slijedi Kina sa 5,8, Rusija sa 1,9, Indonezija sa 1,8, Turska sa 1,3 i SAD sa 1,1 milion.

„Najmanje modernog ropstva ima u Švajcarskoj, Norveškoj, Njemačkoj, Holandiji, Švedskoj, Danskoj, Belgiji, Irskoj, Japanu i Finskoj, koje su takođe članice G20. Međutim, čak i u ovim zemljama ljudi su prisiljeni na rad ili brak, uprkos visokoj ekonomskoj razvijenosti, jednakosti polova, socijalnom blagostanju i političkoj stabilnosti, kao i vrlo jakim pravosuđem“, ističe se u izvještaju.

Prošlog septembra, u izvještaju Međunarodne organizacije za rad i međunarodne organizacije Ujedinjenih nacija i „Hodaj slobodno“ za 2021. godinu, procijenjeno je da 50 miliona ljudi živi u „savremenom ropstvu“, od čega 28 miliona prisilno radi, a 22 miliona je u prisilnom braku.

To je povećanje za 10 miliona od 2016. godine do danas.