Odložena kontrola optužnice protiv Medenice

Odložena kontrola optužnice protiv Medenice

Kontrola optužnice protiv bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice odložena je na neodređeno vrijeme nakon što je advokat Zoran Piperović zatražio izuzeće vanraspravnog vijeća kojim predsjedava sudija Goran Šćepanović.

Zahtjev za izuzeće vijeća sudija uslijedilo je nakon što je specijalni tužilac Vukas Radonjić kazao da predlaže potvrđivanje optužnice koja se temelji na dokazima za koje je i vijeće koje kontroliše ootužnicu utvrdilo da su dovoljni za osnovanu sumnju da su optuženi u ovom predmetu počinili krivična djela za koje se terete, prenosi Pobjeda.

Na riječi tužioca Radonjića prvi je reagovao advokat Miloš Vuksanović ukazujući sudijama da bi one mogle same da razmisle o svom izuzeću.

Nakon toga riječ je uzeo advokat Zoran Piperović ukazao da je vijeće sudije Šćepanovića utvrdilo ranije da postoji osnovana sumnja da je neko počinio krivično djelo za koje se tereti a da gdje postoji sumnja za nju postoji i dokaz o kojima danas treba da se raspravlja.

„Principijelno, tražim vaše izuzeće jer u ovom sudu ima dovoljno sudija koje nisu imale dodira sa ovim predmetom i mogu odlučivati o validnosti dokaza u ovom predmetu“, naveo je Piperović.