Otkriveno kako je Škaljarski klan kreirao kadrovsku politiku u Upravi policije

Otkriveno kako je Škaljarski klan kreirao kadrovsku politiku u Upravi policije

U „SKY ECC“ komunikaciji koja se prvog marta 2021. godine odvijala između doskorašnjeg vođe organizovane kriminalne grupe „Škaljari“ Jovana Vukotića i pripadnika ove OKG Gorana Vlaovića (Vukotić je ubijen u Istanbulu 8. septembra 2022, a Vlaović 25. avgusta 2022. na ostrvu Pag u Hrvatskoj), govori se o smjenama koje su se tog dana dešavale u Upravi policije Crne Gore, nakon imenovanja Zorana Brđanina za V.D. direktora UP i usvajanja akta o sistematizaciji, objavljuje M portal.

Vukotić toga dana u dvije grupe preko „SKY ECC“ obavještava sam vrh OKG „Škaljari“, gotovo u realnom vremenu, o informacijama koje je dobio u smjenama u UP.

Kako je M portal ranije već pisao u jednoj, većoj, grupi Škaljaraca razgovaraju Vukotić, Stefan Đukić Mandić, Emil Tuzović i Janko Vukadinović, a u drugoj dvočlanoj komunikaciji su Vukotić i Vlaović.

U obje grupe Vukotić šalje fotografiju poruke koju je dobio preko aplikacije „Signal“, a glasi „Smjenjen Zoran Lazović i svi čelnici policije, komandiri, načelnici CB-ova, svi!“, na što Vukotić odgovara „Ajde sa srećom mašala“.

Analitičari službi bezbjednosti koji su analizirali obje komunikacije bilježe da je Vukotića o smjenama u policiji u 16:03 sati preko aplikacije „Signal“ obavijestila novinarka dnevnog lista „Vijesti“ (M portal ne objavljuje ime novinarke), a da je akt o sistematizaciji, prema kojoj su se smjene i desile, objavljen na oglasnoj tabli Uprave policije tek pola sata kasnije, čime je stupio na snagu.

„Vijesti“ su tekst o smjenama u vrhu Uprave policije objavile u 20 sati i 17 minuta, kada je i šira javnost saznala za smjene.

Vukotić većoj „SKY ECC“ grupi prosljeđuje informaciju u 16 sati, 6 minuta i 15 sekundi, a Vlaoviću pojedinačno istu poruku prosljeđuje u 16 sati, 7 minuta i 38 sekundi.

Nakon što je Vlaović „čestitao“ smjene Vukotiću riječima „Sa srećom“, predložio mu je da napravi spisak policijskih službenika za koje Škaljarci misle da su „kvalitetni“, kako bi uticali preko svojih političkih veza na njihovo napredovanje u službi.

Vukotić mu na to odgovara da je bolje sastaviti spisak policajaca za koje smatraju da su bliski suprotstavljenom Kavačkom klanu, kako bi bili sklonjeni iz službe. Vukotić i Vlaović razgovaraju i o novim rukovodiocima u Upravi policije, procjenjujući njihovu naklonost jednom ili drugom klanu, a Vlaović saopštava da ima otvoren kanal komunikacije za ovu vrstu uticaja.

Vukotić i Vlaović pominju čitav niz imena policijskih službenika sa lokalnog nivoa, koja M portal, kako navodi, neće objavljivati zbog specifičnosti njihovog posla i ugroženosti kojoj bi eventualno mogli biti izloženi ukoliko bi imena bila objavljena. 

Paralelno sa komunikacijom sa Vukotićem, Vlaović oko 20 sati, takođe kroz „SKY ECC“ aplikaciju, obavještava Srđana Vukića o informacijama dobijenim od Vukotića, koje se odnose na podobnost policijskih službenika. Njihova namjera je da Vukić informacije proslijedi lideru „Prave Crne Gore“ Marku Milačiću, kako bi na osnovu njih mogla biti kreirana buduća kadrovska politika u Upravi policije Crne Gore. 

Analitičari službi bezbjednosti zaključuju da „do sada obrađeni materijal obiluje primjerima upliva uticaja OKG „Škaljari“ na strukture izvršne vlasti formirane nakon crnogorskih parlamentarnih izbora 2020. godine“ i da „citirani izvodi predstavljaju najdrastičniji primer neposrednog organizovanog uticaja kriminalne organizacije na bezbjednosni sektor“ u do sada obrađenom materijalu iz „SKY ECC“ komunikacija. Oni zaključuju i da Uprava policije Crne Gore i Specijalno državno tužilaštvo posjeduju kompletan sirovi materijal iz „SKY ECC“ aplikacije, te da je uticaj OKG „Škaljari“ mogući razlog odsustva bilo kakvih istražnih radnji u odnosu na evidentnu spregu ove kriminalne organizacije i djelova izvršne vlasti Crne Gore (kao i vjerskih i medijskih djelatnika). Oni sumnjaju da sve ovo navodi na sumnju da se radi o svjesnom neprijavljivanju krivičnih djela i učinilaca, te o pomaganju učiniocima nakon izvršenog krivičnog djela, kao i da ovo treba biti predmet pažnje policijsko-tužilačkih organa, nakon što se eliminišu uticaji koji trenutno sprječavaju pokretanje istražnih radnji.„Obzirom da ne postoje razlozi za saradnju Direktora Uprave policije Crne Gore sa konkretnim poslanikom, po osnovu funkcija koje ova lica obavljaju; da nije poznato da ova lica održavaju lične kontakte iz prethodnog perioda; te da do sada obrađen materijal sa Sky ECC platforme ukazuje da je Milačić Marko preuzeo funkciju posrednika izmedu OKG „Škaljari“ i izvršne vlasti u Crnoj Gori – prema mišljenju obrađivača, potrebno je ispitati prirodu i ciljeve ovih kontakata“, zaključuje se u jednoj od analiza.