Crnogorski gradjani vjeruju bankama sa svojim novcem

Crnogorski gradjani vjeruju bankama sa svojim novcem

U bankama koje posluju na crnogorskom tržištu na kraju aprila bilo je ukupno 4,37 milijardi eura depozita, koji su za godinu porasli 25,6 odsto, pokazuju podaci Centralne banke (CBCG), prenosi Pobjeda.

Da štednja u bankama poraste za četvrtinu najviše su doprinijeli nerezidenti. Oni su od prošlog aprila u domaće finansijske institucije prenijeli 393,45 miliona eura, pa njihovi ukupni depoziti iznose 1,25 milijardi. Domaći građani za godinu su uštedjeli 210 miliona eura.

– U ukupnim depozitima dominirali su depoziti stanovništva sa 33,95 odsto. Oni su na kraju aprila iznosili 1,48 milijardi eura – navodi se u biltenu CBCG.Depoziti privrede bili su 1,24 milijarde i porasli su 242 miliona eura. Kada je riječ o ročnosti, depoziti po viđenju činili su 74,75 odsto ukupnih, a oročeni 20,75 odsto. Od toga je većina depozita ročnosti od tri mjeseca do godine 46 odsto, a od jedne do tri godine 35 odsto

Vrijednost odobrenih kredita na kraju aprila iznosila je 3,54 milijarde eura, što je 7,7 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

– Po osnovu kredita, banke su najviše potraživale od privrede i stanovništva – 77 odsto – pokazuju podaci CBCG.

U aprilu su krediti banaka odobravani po prosječnoj nominalnoj kamati od pet odsto, odnosno po efektivnoj od 5,71 odsto.

Nominalne kamate mikrofinansijskih institucija bile su znatno veće i iznosile su 20,53 odsto.

Bilansna suma banaka dostigla je 5.568,78 miliona eura, što je godišnji rast od 19,26 odsto.

– Ukupan kapital banaka na kraju aprila je vrijedio 615,34 miliona eura i bilježi

rast od 2,43 odsto na godišnjem, odnosno 0,56 odsto na mjesečnom nivou – dodaje se u biltenu CBCG.

vih jedanaest banaka koje posluju u Crnoj Gori bile su likvidne u aprilu, a njihova ukupna aktiva iznosila je 1,47 milijardi eura, što je godišnji rast 410 miliona ili 38,5 odsto.

– Koeficijenti likvidnosti za bankarski sistem u cjelini u aprilu su, na dnevnom i dekadnom nivou, bili iznad propisanih minimuma – navodi se u dokumentu vrhovne monetarne institucije.

Obavezna rezerva banaka izdvojena kod CBCG bila je 224,47 miliona eura i bilježi rast od 39,80 miliona eura ili 21,55 odsto godišnje.

– Efektivna stopa obavezne rezerve, mjerena odnosom izdvojene obavezne rezerve i ukupnih depozita, iznosila je 5,13 odsto i bilježi pad u odnosu na april 2021. godine kada je iznosila 5,30 odsto – zaključuje se u biltenu.