Vakcine protiv COVID-a takođe pomažu u zaštiti pacijenata sa HIV-om

Vakcine protiv COVID-a takođe pomažu u zaštiti pacijenata sa HIV-om

Ljudi zaraženi HIV-om koji primaju antiretrovirusnu terapiju formiraju antitela protiv SARS-CoV-2 nakon što su vakcinisani protiv COVID-a mRNA vakcinama. Njihov imuni odgovor na vakcinaciju je, međutim, manje jak nego kod zdravih ljudi. Treća vakcinacija smanjuje ovaj jaz.

Ovi rezultati su proizašli iz studije sa ukupno 91 učesnikom koju je sproveo istraživački tim na čelu sa profesorom Ingom Šmicom, šefom Odeljenja za molekularnu imunologiju na Univerzitetu Rur u Bohumu, Nemačka. Istraživači su objavili svoje nalaze u časopisu Frontiers in Immunologi od 2. decembra 2022.

Zaštita vakcinom kod pacijenata sa stečenom imunodeficijencijom

Studije su pokazale da vakcine protiv SARS-CoV-2 prilično dobro štite inače zdrave ljude od teškog COVID-19. Do sada je ostalo nejasno da li je to slučaj i sa osobama sa stečenim imunodeficijencijom.

Istraživački tim na čelu sa Ingom Šmicom i dr Anjom Pothoff iz Šetnje u Ruru (VIR) Zentrum fur Sekuelle Gesundheit und Medizin (Centar za seksualno zdravlje i medicinu) pri univerzitetskoj bolnici Univerziteta Rur u Bohumu sproveo je studiju sa 71 HIV pozitivnim učesnici koji su primali antiretrovirusnu terapiju . Pored toga, u studiji je učestvovalo 20 HIV negativnih kontrolnih subjekata. Nakon prve, druge i treće vakcinacije Biontech/Pfizer mRNA vakcinom, analizirali su imuni odgovor svakog učesnika.

„Otkrili smo da vakcinacija dovodi do toga da ova grupa takođe formira antitela, ali manje nego kod zdravih ljudi“, kaže Ingo Šmic. „S obzirom da se ovaj jaz smanjio nakon treće injekcije, vjerujemo da treba preporučiti dopunsku vakcinaciju.“

Iznenađujuće dobar ćelijski imuni odgovor

Istraživači su bili iznenađeni kada su otkrili da je ćelijski imuni odgovor posredovan T-pomoćnim ćelijama bio podjednako dobar kod HIV pozitivnih kao i kod HIV negativnih ljudi.

„To je uprkos činjenici da su upravo te T-pomoćne ćelije napadnute virusom HI i smanjen je u broju kod HIV pozitivnih ljudi“, kaže Ingo Šmic. Pošto T-pomoćne ćelije žive duže od antitela, to može ukazivati na to da su HIV pozitivni ljudi zaštićeni vakcinom manje ili više koliko i HIV negativni ljudi.