Radović panelista na MMF konferenciji u Briselu

Radović panelista na MMF konferenciji u Briselu

Guvernerka Centralne banke (CBCG), Irena Radović, predstavila je u Briselu iskustva Crne Gore vezana za zakonodavne reforme koje su sprovedene u cilju obezbjeđivanja nezavisnosti vrhovne monetarne institucije, kao jednog od mjerila u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU).

„Zakon o Centralnoj banci Crne Gore u potpunosti je usklađen sa Protokolom broj 4 o Statutu Evropskog sistema centralnih banaka i Evropske centralne banke (ECB)“, rekla je Radović.

Ona je bila panelista na konferenciji na visokom nivou, koja je okupila guvernere centralnih banaka zemalja članica Belgijsko-holandske konstituence Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Kako je saopšteno iz CBCG, tema konferencije bila je nezavisnost centralnih banaka u svijetu koji se mijenja, a Radović je bila učesnica na poziv organizatora, Narodne banke Belgije.

„U okviru konferencije, diskutovano je o nezavisnosti centralnih banaka, kao preduslovu za uspješno vođenje monetarne politike. Takođe, naglašen je značaj očuvanja finansijske stabilnosti u kontekstu rastućih kamatnih stopa“, navodi se u saopštenju.

Tokom panela, guverneri centralnih banaka zemalja članica Konstituence predstavili su nacionalna iskustva kada je u pitanju nezavisnost vrhovnih monetarnih institucija.

Zaključeno je da nezavisnost centralnih banaka mora imati snažno zakonsko utemeljenje, a za njeno očuvanje je neophodno poštovanje principa odgovornosti, transparentnosti i profesionalizma.

„Promovišući i poštujući ove principe, osigurava se zaštita centralnih banaka od političkih uticaja i, istovremeno, unapređuje kredibilitet i stabilnost finansijskog sistema“, poručeno je sa konferencije.

Uz Crnu Goru, u sastavu Belgijsko-holandske konstituence se nalazi još 15 zemalja – Andora, Jermenija, Belgija, Luksemburg, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Izrael, Sjeverna Makedonija, Gruzija, Moldavija, Holandija, Rumunija i Ukrajina.

Osvrt na značaj nezavisnosti centralnih banaka dala je i izvršna direktorica MMF-a, Kristalina Georgieva, kao jedan od učenika konferencije.