Penzioneri iz Podgorice i Bijelog Polja  u ponedjeljak ptotestuju

Penzioneri iz Podgorice i Bijelog Polja u ponedjeljak ptotestuju

Penzioneri iz Podgorice i Bijelog Polja u ponedjeljak će protestovati zbog niskih penzija i lošeg životnog standarda, kazao je Momo Joksimović, član Organizacionog odbora protesta penzionera i invalida Podgorice.

Penzioneri pripadaju najbrojnijijoj staleškoj organizaciji sa 129. 000 penzionera koje finanrsira Fond PIO. Žive u gladi, bijedi i siromaštvu. Najveća smrtnost na svijetu je u Crnoj Gori, sa svaki četvrti suicid počini jedan penzioner.
Penzioneri su zaradili svoje penzije. Trebalo bi da žive časno, pošteno i otmeno svoje staračke dane. A oni žive sramno, u gladi, bijedi, i najlošijoj zdravstvenoj zaštiti, liječenje je skupo“, poručio je Joksimović.