Organizovana vatrogasna obuka za instruktore iz Vojske Crne Gore

Organizovana vatrogasna obuka za instruktore iz Vojske Crne Gore

Misija OEBS-a u Crnoj Gori i Švedska agencija za vanredne situacije organizovale su vatrogasnu obuku za instruktore iz Vojske Crne Gore (VCG), u švedskom centru za obuke Rosersberg.

Iz Misije OEBS-a u Crnoj Gori saopštili su da je, nakon intenzivne obuke koja je održana od 8. aprila do danas, Jedinica za zaštitu od požara u VCG bogatija za osam vatrogasnih instruktora.

„Osam profesionalnih vatrogasaca iz vojske, mornarice i vazduhoplovstva Crne Gore usavršavalo je svoje vještine u švedskom centru za obuke Rosersberg, u skladu sa međunarodnim zahtjevima i praksom“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su polaznici učili od iskusnih praktičara o višestrukim načinima gašenja požara, strukturnom i gašenju šumskih požara, hemijskom okruženju, traganju i spasavanju, prvom medicinskom odgovoru, požarima municije i električnoj sigurnosti.

Iz Misije OEBS-a rekli su da će obučeni crnogorski instruktori sada razvijati i održavati slične treninge u Crnoj Gori, kako bi se dodatno unaprijedili preventivni i reaktivni kapaciteti oružanih snaga.

Polaznici su kazali da su veoma zadovoljni metodikom, planom i dinamikom programa, kao i stručnošću i profesionalnošću instruktora.

„Obuka koja je realizovana u trening centru Rosersberg će imati veliki značaj u podizanju protiv-požarne zaštite u VCG koja će biti bogatija za osam instruktora iz te oblasti. Oni će stečeno znanje i vještine prenijeti u svojim jedinicama“, kaže se u saopštenju.

Menadžerka projekta u Švedskoj agenciji za nepredviđene situacije, Ulrika Hedman, zahvalila je Rosersberg centru za obuku spasilaca na obezbjeđivanju obrazovnog programa i objekata za njegovu realizaciju.

„Takođe zahvaljujem vatrogasnoj službi Atunda koja je omogućila kolegama iz Crne Gore da se pridruže njihovoj vježbi u borbi protiv šumskih požara i da rade sa njima na prvoj liniji odbrane, kao i švedskom Ministarstvu vanjskih poslova što je odvojilo vrijeme da nas posjeti i pokaže koliko je pružanje međunarodne podrške važno za Švedsku“, kazala je Hedman.

Iz Misije OEBS-a su rekli da je, pored te obuke, prošle godine Švedska agencija za civilne nepredviđene situacije podržala Crnu Goru u uključivanju mjera za ublažavanje požara u rad oružanih snaga.

„A koje su do sada rezultirale u sveobuhvatnu procjenu potreba, studijsku posjetu Švedskoj radi razvoja saradnje i razmjene dobrih praksi u preventivnim mjerama od požara, kao i u obuku sistematske prevencije požara koja je prošlog mjeseca održana u Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su aktivnosti dio vanbudžetskog projekta Misije „Ublažavanje bezbjednosnih i sigurnosnih rizika vezanih za malokalibarsko i lako naoružanje i zalihe konvencionalne municije u Crnoj Gori“, koji pruža podršku Ministarstvu odbrane u unapređenju vatrogasnih sposobnosti.

Švedska agencija za civilne nepredviđene situacije odgovorna je za pomoć švedskom društvu da se pripremi za velike nesreće, krize i posljedice rata.

„Pored toga, Agencija pruža međunarodnu podršku (OEBS, EU i UN) mnogim partnerima i učestvuje u brojnim forumima za saradnju u oblasti civilne zaštite i pripravnosti, operacijama podrške miru i drugo“, dodaje se u saopštenju.