Opština Nikšić dobitnik nagrade „Šampion Zelene agende“

Opština Nikšić dobitnik nagrade „Šampion Zelene agende“

Opština Nikšić je dobila nagradu „Šampion Zelene agende“, koju dodeljuje Mreža asocijacija lokalnih samouprava Jugoistočne Evrope – NALAS.

Nagradu je primio predsjednik Opštine, Marko Kovačević na Forumu lokalnih samouprava čija je tema bila „Zelena agenda za Zapadni Balkan“, a koji se održava u Baru, u sklopu XIX generalne skupštine Mreže asocijacija lokalnih samouprava Jugoistočne Evrope.

„Zahvaljujem se sekretarki za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Milanki Radulović koja je na Forumu prezentovala učinke Opštine Nikšić u ovoj oblasti“, kazao je Kovačević.

U okviru generalne skupštine NALAS-a pored pomenutog Foruma lokalnih samouprava biće održan i samit „Povelje gradonačelnika za energiju i klimu – Vizija za Jugoistočnu Evropu”.