Na najboljem smo putu da postanemo uzor drugima u regionu po pitanju prevencija katastrofa

Na najboljem smo putu da postanemo uzor drugima u regionu po pitanju prevencija katastrofa

Kako Pobjeda prenosi, Crna Gora je na najboljem putu da postane uzor drugim državama regiona kada je u pitanju prevencija rizika od katastrofa, saopšteno je na dvodnevnom sastanku povodom izrade dokumenta „Procjena sposobnosti upravljanja rizicima od katastrofa“, koji je organizovao Direktorat za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova u Kumboru.

Generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje, Miodrag Bešović, rekao je da je Crna Gora, kao i čitav region, područje koje je često podložno raznim incidentima – požarima, poplavama i zemljotresima.

– Tako da će izrada ovog dokumenta, kao i prethodnog, biti veoma korisna i ostaće budućim generacijama na nadogradnju kako bi što bolje izgradili čitav sistem zašite i spašavanja u Crnoj Gori – kazao je Bešović.

Koordinator projekta ,,Procjena sposobnosti upravljanja rizicima Crne Gore”, mr Ljuban Tmušić, rekao je da je povod dvodnevnog sastanka definisanje sljedećih koraka koji se tiču izrade dokumenta „Procjena sposobnosti upravljanja rizicima od katastrofa“.

– Nakon analize rizika koji ugrožavaju život građana, materijalna i kulturna dobra i životnu sredinu, radimo procjenu administrativnih, tehničkih i finansijskih kapaciteta Crne Gore. Pravimo presjek da vidimo dokle smo, kako bismo definisali sljedeće korake – rekao je Tmušić.

On je saopštilo da je suština da nakon prepoznatih rizika budu identifikovani kapaciteti sa kojima Crna Gora raspolaže, da se ukaže na njihove dobre strane, kao i na mogućnosti za unapređenje.

– Sa ovim sastankom ćemo završiti odgovore na 51 pitanje iz smjernica Evropske komisije da bismo nakon toga počeli aktivnosti na izradi sažetka koji se tiče procjene kapaciteta koji će biti dostavljen Evropskoj komisiji i koji će služiti za donosioce odluka u Crnoj Gori da znaju sa čim Crna Gora raspolaže kad je u pitanju smanjenje rizika od katastrofa – kazao je Tmušić, pojašnjavajući da se ta pitanja odnose na analizu tehničkih, finansijskih i administrativnih kapaciteta.

Zamjenik šefa Kancelarije Ujedinjenih nacija za smanjenje rizika od katastrofa (United Nations Office for Disaster Risk Reduction – UNDRR), Sebastien Penzini, kazao je da se Evropa suočava sa višestrukim rizicima zbog pandemije koronavirusa, rata u Ukrajini i drugih situacija, navodeći da je to izazovan kontekst i da državama nije lako da urade što je više moguće kad je u pitanju Sendai okvir za smanjenje rizika od katastrofa.

– U tom smislu, moram reći da sam impresioniran koliko je Crna Gora uradila kada je u pitanju upravljanje različitim elementima sistema, prije svega kada su u pitanju upravljanje rizicima, poznavanje rizika i pripremljenost za reagovanje – rekao je Penzini.

Prema njegovim riječima, kada je u pitanju smanjenje rizika od katastrofa, Crna Gora je uradila dokument „Procjena rizika od katastrofa Crne Gore“, navodeći da se ona dobro kotira u regionu i da je jedna od vodećih zemalja u tom smislu.

– Imajući u vidu današnju aktivnost, koja je posvećena izgradnji kapaciteta za odgovor na prepoznate rizike, fokus u budućnosti treba usmjeriti na boljolj multuresornoj saradnji, kao i uključenosti i zajedničkom djelovanju različitih aktera – ministarstava, institucija, pojedinaca, a prije svega u svijetlu klimatskih promjena, odnosno rizika koje se povezuju sa njima – kazao je Penzini.

Ocijenio je da je Crna Gora na najboljem putu da postane uzor drugim zemljama regiona kada je u pitanju prevencija rizika od katastrofa.

Doc. dr na Biotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, Mirko Knežević, rekao je da su zadaci radne grupe za poplave, čiji je on član, jačanje svijesti o prednostima, mogućnostima i nedostacima sistema za upravljanje rizicima od poplava.

– Naš je cilj da utvrdimo dobru praksu i pokrenemo postupak poboljšanja. Procjena sposobnosti upravljanja rizicima obuhvata čitav ciklus upravljanja rizicima, procjenu rizika, planiranje upravljanja rizicima radi njihovog sprječavanja, te sprovođenje mjera sprječavanja rizika i mjera pripravnosti – rekao je Knežević.

Doc. dr na Univerzitetu Adriatik, Dražen Božović, koji je član radne grupe za kritičnu infrastrukturu, kazao je da jedan od sadržaja sposobnosti za upravljanje rizicima Crne Gore predstavlja procjena rizika za kritičnu infrastrukturu, odnosno rizika za privredna i vanprivredna društva i ustanove, čiji bi prestanak rada imao posljedice za život građana, društvo i bezbjednost zemlje.

– O značaju ove procjene dovoljno govore događaji u poslednjih par godina – poplave, požari na lokalnom nivou, kao i poslednje dvije globalne krize koje su u toku – koronavirus i kriza izazvana ratom u Ukrajini. Procjena će obuhvatiti administrativne, tehničke i finansijske kapacitete. Svi napori su usmjereni na razvijanje sposobnosti sistema da se odgovori na opasnosti kojima je izložen – rekao je Božović.

Evropska komisija – Generalni direktorat za civilnu zaštitu i aktivnosti humanitarne pomoći (DG ECHO) kroz poziv za „Pojedinačne grantove državama za upravljanje rizicima od katastrofa (Track 1)“ odobrila je za finansiranje projekta „Izrada procjena sposobnosti za upravljanja rizicima od katastrofa Crne Gore“. Projekat je počeo 1. aprila i planirano je da traje do 1. oktobra 2023. godine.