Kovač: Na popisu ću se izjasniti isto kao na prethodna dva – kao Srbin koji govori srpskim jezikom!

Kovač: Na popisu ću se izjasniti isto kao na prethodna dva – kao Srbin koji govori srpskim jezikom!

,,Na popisu stanovništva koji je u toku izjasniću se, isto onako kako sam se izjasnio i 2011. i 2003. godine, kao pripadnik srpskog naroda koji govori srpskim jezikom- kazao je u emisiji ,,Sa Srpskom u centar” bivši ministar pravde Marko Kovač, odgovarajući na postavljeno pitanje urednika emisije Perice Đakovića.

,,Ipak mislim da je to intimna i lična stvar svakog pojedinca. Ni u jednom intervjuu niti u jednoj javnoj komunikaciji do sada ja nisam potencirao bilo kakva nacionalna, vjerska ili bilo koja druga identitetska pitanja pitanja. Prošlo je vrijeme manipulacije nacionalnim i vjerskim osjećanjima ljudi. M konačno treba da se okrenemo nekim drugim temama. Da stavimo ad akta ove i otvorimo teme koje su, u pravom smislu riječi goruće, a to su: pitanja ekonomskog prosperiteta, pravne države i druga bitna pitanja. Zadatak svih nas je da otkrijemo čije su te ,,ničije kuće” po Crnoj Gori. Završetak identitetskih tema vodi upravo rješavanju ovih tema: tema ,,ničijih kuća”, miliona policijskih inspektora, pravosudnih funkcionera i slično…Kao i ostala pitanja našeg ekonomskog oporavka i napretka. Rješavanje gorućih socijalnih pitanja, zdravstva i prosvete mora biti prioritet u narednom periodu“ , kazao je bivši ministar pravde Marko Kovač na Srpskoj RTV.

,,Vidjećemo kakva će biti odluka nove 44 Vlade. Kompleksna je situacija. Postoje još neke stvari mimo pravne sfere koje utiču na samu poziciju prvog čovjeka policije”, kazao je Kovač, komentarišući presudu Upravnog suda kojom je poništeno rješenje o smjeni Zorana Brđanina sa mjesta direktora Uprave policije.

,,Dva puta je donošena presuda Upravnog suda ovaj put je, koliko sam shvatio iz pisanja medija koje sam letimično pogledao, odlučeno je u meritumu. Vidjećemo kakva će biti odluka nove 44. Vlade. Kompleksna je situacija, postoje tu neke stvari mimo pravne sfere koje su jako bitne a koje utiču na samu poziciju prvog čovjeka policije i koje se po mom mišljenju moraju uzeti u obzir pri donošenju nove odluke. Svi moramo poštovati odluke suda ali i svi moramo voditi računa i o nacionalnoj bezbjednosti. Mislim da sam bio jasan“ kazao je Kovač.

Hapšenja čelnih ljudi policije doživljavamo kao dijagniozu stanja u kome se naše društvo nalazi

Kovač dodaje da je hapšenja čelnih ljudi policije doživio kao dijagniozu stanja u kome se naše društvo nalazi.

,,To je najočiglednija slika svih onih nezakonitosti i devijacija kojem je naše društvo bilo izloženo. Došli smo u situaciju da kriminalne strukture, ne da imaju kontakte u policiji i u sudstvu, nego skoro da imaju kompletne sisteme gdje nemate jasnu liniju razgraničenja između sistema i kriminala. Takvo društvo neminovno vodi u propast. Mislim da smo u poslednjem momentu zaustavili taj proces, otvarajući neke nove procese koji će, polako ali sigurno, dovesti do čišćenja institucija, do odstranjivanja svih onih kadrova koji su bili skloni korupciji i kontaktima sa organizovanim kriminalom. Taj proces će biti bolan i neće se moći završiti odmah”, kazao je Kovač.

Komentarišući validnost dokaza sa skaj aplikacije Kovač kaže da je mišljenja da skaj aplikacija sama ne može egzistirati kao dokaz koji može dovesti do osuđujuće presude. Trebalo bi, uz to, da postoje i određeni personalni i materijalni dokazikoji podupiru dokaze pribavljene skaj aplikacijom. Skaj apkikacija, kao jedan vid tekstualnih poruka koje se mogu izuzeti iz običnog telefona, sama posebi, bez dodatnih dokaza, ne mogu voditi osuđujućoj presudi. Moje mišljenje je da se jedan predmet ne može bazirati samo na skaj aplikaciji” , izjavio je Marko Kovač.