Dirketor Uprave policije danas se sastao sa Megan Vilson i Luisom Skotom

Dirketor Uprave policije danas se sastao sa Megan Vilson i Luisom Skotom

Uprava policije: Direktor Uprave policije sastao se danas sa Megan Vilson, direktorkom Mirovnog korpusa u Albaniji i Crnoj Gori (Peace Corps Albania and Montenegro) i Luisom Skotom, regionalnim atašeom za bezbjednost u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država.

Tema sastanka bila je saradnja predstavnika Mirovnog korpusa u Crnoj Gori i službenika Uprave policije u rejonima djelovanja volontera Mirovnog korpusa. 

Prilikom susreta sagovornici su govorili o aktivnostima edukativnog karaktera koje će Volonteri Mirovnog korpusa, kada se stekne uslov za njihov povratak, sprovoditi u školama i lokalnim zajednicama u Crnoj Gori, a u skladu sa bilateralnim sporazumom izmedju Vlade Crne Gore i Mirovnog korpusa.

Direktor je ukazao na izuzetno plodotvornu i uspješnu saradnju koju Uprava policije realizuje sa SAD-om na svim nivoima, i iskazao uvjerenje da će se ona nastaviti i kroz saradnju sa predstavnicima Mirovnog korpusa kroz pružanje podrške Uprave policije kada je u pitanju sigurnost i bezbjednost volontera tokom njihove službe u Crnoj Gori.

U završnici sastanka direktor Brđanin je zahvalio sagovornicima na prijateljskom odnosu, i poželio uspjeh u daljem radu uz ponovljenu otvorenost za buduću saradnju u svim segmentima od obostranog interesa.