Prva američka država nastoji da zabrani tretmane koji afirmišu pol za decu

Prva američka država nastoji da zabrani tretmane koji afirmišu pol za decu

Alabama citira nedavnu presudu o abortusu jer poziva da se zabrane blokatori puberteta za maloljetnike

Država Alabama pozvala je savjezni sud da potvrdi zabranu takozvanih medicinskih tretmana koji afirmišu pol za transrodne mlade, pozivajući se na nedavnu odluku Vrhovnog suda koja je dozvolila vladama država da zabrane abortuse.

U podnesku od 76 stranica podnetom 11. američkom okružnom apelacionom sudu u ponedeljak, državni tužilac Alabame Stiv Maršal je insistirao da se poništi prethodna zabrana zabrane transrodnih tretmana u državi, pošto takva briga nije zaštićena 14. amandmanom na Ustav SAD jer nije „duboko ukorenjen u istoriji i tradiciji nacije“.

„Zakonodavstvo je utvrdilo da su tranzicioni tretmani posebno rizični da bi se odobrili, tako da su to tretmani koje tužioci moraju pokazati da štiti Ustav“, kaže se u podnesku. „Ali niko – odrasla osoba ili djete – nema pravo na prelazne tretmane koji su duboko ukorenjeni u istoriji i tradiciji naše nacije.

Argument države veoma liči na obrazloženje nedavne odluke Vrhovnog suda SAD da poništi Roe protiv Vejda, koja je ukinula savjeznu zaštitu od pobačaja i odgovornost za legalizaciju ili zabranu postupka stavila na pojedinačne države i njihove građane.

Sudije Vrhovnog suda koje su odlučile u korist poništavanja zakona tvrdile su da prekid trudnoće nije osnovno ustavno pravo jer nije eksplicitno pomenuto u ustavu SAD i nije „duboko ukorenjeno u istoriji i tradiciji ove nacije“.

U sažetku, Maršal dalje insistira na tome da Ustav zadržava za državu, a ne sudove ili medicinske interesne grupe, ovlašćenje da utvrdi da su „intervencije sterilizacije“ previše opasne za maloletnike, dodajući da država ima pravo da reguliše ili zabraniti takve intervencije za djecu „čak i ako odrasla osoba želi lekove za svoje dijete“.

Državni tužilac je takođe primetio da su istraživanja u vezi sa ovim „novim intervencijama“ bila loša i da nije dokazano da one pružaju trajno olakšanje deci koja pate od rodnih nevolja. „Ono što istraživanje postoji već je zastarelo – izvanredna činjenica s obzirom na to da je osnovna studija o deci u tranziciji objavljena pre manje od jedne decenije i da nije replicirana“, dodao je on.

Maršal je takođe skrenuo pažnju na činjenicu da je nevolja povezana sa polom postala „cunami“ jer klinike koje nude „„prelazne“ tretmane za decu vide da se njihov broj pacijenata povećava za hiljade procijenata“, napominjući da je novi trend „zabrinjavajući“.

U aprilu, guverner Alabame Kej Ajvi potpisala je zakon kojim je pružanje tretmana za afirmaciju roda maloletnicima postalo krivično delo, i tražila kaznu od 10 godina zatvora i novčanu kaznu od 15.000 dolara za svakoga ko daje blokatore puberteta, hormone ili hirurške procedure za transrodne osobe. mladi mlađi od 19 godina.

Međutim, taj zakon je mesec dana kasnije delimično blokirao savezni sudija, koji je odbacio tvrdnju vođe državnog GOP-a da su blokatori puberteta bili „eksperimentalni” i insistirao da su lekovi za tranziciju „dobro utvrđeni, na dokazima zasnovani tretmani za rodnu disforiju kod maloletnika” podržala „najmanje 22 glavna medicinska udruženja“.

izvor RT