Finska pooštrava uslove kupovine nekretnina od strane Rusa

Finska pooštrava uslove kupovine nekretnina od strane Rusa

Ministarstvo odbrane Finske će saznati da li je potrebno pojačati ograničenja koja važe za promet nekretninama koje kupuju Rusi, izveštava TV i radio kuća Ile.

Radna grupa pri Ministarstvu odbrane Finske takođe će razmotriti opciju potpune zabrane ovakvih sporazuma.

Pored toga, vlasti će saznati koje opcije postoje da ograniče vlasništvo nad finskim nekretninama za građane onih zemalja koje nisu deo EU i Evropskog ekonomskog prostora.

Radna grupa treba da predstavi izveštaj o poslovima sa nekretninama koje su Rusi zaključili najkasnije u decembru. Ostali dijelovi izveštaja biće naknadno objavljeni.

Nakon što izveštaj bude spreman, nadležni će započeti proces ažuriranja zakonodavstva, ako situacija to bude zahtevala.

Poslednjih godina Ruska pravoslavna crkva kupila je niz imanja na norveškoj obali, koja se nalaze u blizini važnih vojnih objekata.