Dvije prijave za predsjednika Privrednog suda

Dvije prijave za predsjednika Privrednog suda

Kandidature dostavili Dragan Babović i Mladen Grdinić, Sudski savjet će obaviti intervjue ako budu ispunjeni svi uslovi oglasa

Na treći javni oglas za izbor predsjednika Privrednog suda Crne Gore prijave su podnijeli sudije Osnovnog suda u Podgorici Dragan Babović i Mladen Grdinić, saopšteno je “Vijestima” iz Sekreterijata Sudskog savjeta.

Iz tog organa su naveli, upitani za dalju proceduru izbora kandidata, da će shodno odredbama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama i Poslovniku, Komisija za napredovanje provjeriti blagovremenost i potpunost podnijetih prijava i sačiniti predlog za Sudski savjet.

Prijave za predsjednika Privrednog suda mogle su se dostavljati 15 dana od objavljivanja oglasa koji je raspisan 1. februara.

Na prvi poziv objavljen jula prošle godine se niko nije prijavio, a na drugi poziv raspisan 9. novembra je stigla prijava od Babovića, ali je odbačena jer nije ispunjavao uslove konkursa.Prema odluci o broju sudija u sudovima i pravilnika o okvirnim mjerilima rada za određivanje potrebnog broja sudija i državnih službenika i namještenika u sudu, za Privredni sud je određeno 15 sudija i predsjednik.