Đukanović nije došao da obazloži svoj predlog skraćenja mandata

Đukanović nije došao da obazloži svoj predlog skraćenja mandata

Predsednik Crne Gore Milo Đukanović nije došao na sednicu Zakonodavnog odbora da obrazloži svoj predlog za skraćenje mandata Skupštini, iako je juče najavljena ta mogućnost.

Kako pišu Vijesti , odbor je juče odložio razmatranje Predloga odluke o skraćenju mandata Skupštine Crne Gore, očekujući da će Đukanović danas doći.

Đukanović je ovlastio savetnike Natašu Pešić i Borisa Bastijančića da ga zamene, što predsednica Zakonodavnog odbora Maja Vukićević ne prihvata.

Ona je na sednici kazala da je dobila dopis od predsednika, u kojem je obaveštava da ne može da prisustvuje sednici i da ovlašćuje savetnike Natašu Pešić i Borisa Bastijančiča da ga menjaju.

„To nije moguće. Predsednik je inokosni organ i ne može da prenosi ovu vrstu nadležnosti na bilo koga. To je moj stav i mislim da nema uslova da o ovoj tački raspravljamo“, rekla je Vukićević.

Dodala je da je bila u komunikaciji sa šefom Poslaničkog kluba DPS, koji je pitao da li umesto njega može neko drugi da obrazlaže predlog.

„Rekla sam da ne može i predložila termin koji je odgovarao Kabinetu predsednika. Iznenađujuće je što se on nije pojavio. Nije ništa strašno izdvojiti vreme za sednicu Zakonodavnog odbora“, rekla je Vukićević.

Jovanka Laličić (DPS) kazala je da predsednik ne bi mogao da obavlja sve svoje funkcije da ne može da prenese neka svoja ovlašćenja.

„Tako da vam argumentacija ne pije vodu. Oni su ispunili formalno-pravne uslove da se ova tačka dnevnog reda danas razmatra“, navela je Laličić.

Vukićević je kazala da se zahteva prisustvo predsednika i da je to stav i Službe Skupštine.

„Ako bismo išli tom analogijom, na konsultacije bi predstavnici političkih partija išli kod gospodina Bastijančića ili gospođe Pešić, oni bi nam predlagali guvernera, zaštitnika ljudskih prava, to nije moguće. Predsednik mora sam da preuzme svoje obaveze“, rekla je Vukićević.

Laličić je tražila da čuje mišljenje Stručne službe.

Predstavnik Stručne službe rekao je da predsednik ima malo ustavno definisanih nadležnosti, a jedno je da predloži skraćenje mandata Skupštini.

„Jedna od ovih nadležnosti je i da obavi konsultacije sa predstavnicima parlamentarnih partija u fazi predlaganja mandatara. Na istovetan način ne bi mogao da odredi savetnike da obave konsultacije sa parlamentranim partijama, ne bi mogao da odredi savetnike da zastupaju njegov predlog u parlamentu za guvernera, zaštitinika ljudskih prava i sloboda. Dakle, istovetna je argumentacija i u jednom i drugom i trećem slučaju, dakle, nije organ kao što je Vlada, koja shodno Poslovniku može da odredi dva predstavnika, već je predsednik inokosni organ i u ovim konkretnim slučajevima, on je taj koji jedini može da zastupa svoj predlog“, rekao je.

Iz DPS su ukazali na član 67 Poslovnika, u kojem piše da na sednici odbora učestvuju predstavnici predlagača akta.

„Sam Poslovnik pravi distinkciju između rada na Odboru i na sednici parlamenta. Ne sporim da predsjednik treba da prisisustvuje sednici parlamenta“, rekla je Laličić.