Novi alat za programiranje pretvara skice, rukopis u kod

Novi alat za programiranje pretvara skice, rukopis u kod

Istraživači sa Univerziteta Kornel kreirali su interfejs koji omogućava korisnicima da pišu rukom i skiciraju u kompjuterskom kodu – izazov za konvencionalno kodiranje, koje se obično oslanja na kucanje.

Interfejs zasnovan na olovci, nazvan Notate, omogućava korisnicima računarskih, digitalnih beležnica da otvore platna za crtanje i rukopisne dijagrame unutar redova tradicionalnog, digitalizovanog računarskog koda.

Pokrenut modelom dubokog učenja, interfejs premošćuje rukom pisani i tekstualni programski kontekst: notacija u rukopisnom dijagramu može da upućuje na tekstualni kod i obrnuto. Na primer, Notate prepoznaje rukom pisane simbole za programiranje, kao što je „n“, a zatim ih povezuje sa njihovim kucanim ekvivalentima.

„Ovakav sistem bi bio odličan za nauku o podacima, posebno sa skiciranjem dijagrama i dijagrama koji zatim funkcionišu sa tekstualnim kodom“, rekao je Ian Aravjo, vodeći autor rada i doktorant iz oblasti informacionih nauka.

„Naš rad pokazuje da nas trenutna infrastruktura programiranja zapravo sputava. Ljudi su spremni za ovu vrstu funkcija, ali programeri interfejsa za kucanje koda moraju to uzeti u obzir i podržati slike i grafičke interfejse unutar koda.“

Aravjo je takođe rekao da rad pokazuje novi put napred uvođenjem kodiranja zasnovanog na vještačkoj inteligenciji, u vrijeme kada tablete za crtanje postaju sve više korišćene.

„Alati kao što je Notate su važni jer nam otvaraju nove načine da razmišljamo o tome šta je programiranje i kako različiti alati i prakse predstavljanja mogu da promjene tu perspektivu“, rekao je Tapan Parik, vanredni profesor informacionih nauka i koautor rada.

Informacije o alatu objavljene su u zborniku 35. godišnjeg ACM simpozijuma o softveru i tehnologiji korisničkog interfejsa.