Ljudi sa depresijom imaju manje šanse da imaju djecu, sugeriše studija

Ljudi sa depresijom imaju manje šanse da imaju djecu, sugeriše studija

Žene su u najvećem riziku od depresije tokom godina rađanja, a prema nedavnoj studiji objavljenoj u American Journal of Obstetrics and Ginecologi, depresija je zaista povezana sa manjom vjerovatnoćom da će imati djecu među muškarcima i ženama.

Oslanjajući se na jedinstvene podatke iz finskog registra, ova studija sa preko 1,4 miliona učesnika ispitala je povezanost između dijagnostikovane depresije i vjerovatnoće rađanja djece, broja djece i starosti pri prvom rođenju za sve muškarce i žene rođene u Finskoj između 1960. 1980.

„Jedan od glavnih rezultata bio je da je depresija bila povezana sa manjom verovatnoćom rađanja dece i manjim brojem dece među muškarcima i ženama. Depresija je takođe bila povezana sa nešto nižom starosnom dobi pri prvom rođenju“, kaže glavni istraživač Katerina Golovina iz Instituta. Helsinški kolegijum za napredne studije.

Muškarci sa čak i blagom depresijom imaju manju vjerovatnoću da imaju djecu

Muškarci sa dijagnozom depresije imali su 33% manje šanse da imaju dete u poređenju sa muškarcima bez depresije; žene sa dijagnozom depresije imale su 15% manje šanse da imaju dijete nego žene bez depresije.

Važno zapažanje je bilo da je težina depresije povezana sa verovatnoćom rađanja dece: za muškarce, čak i blaga depresija je bila povezana sa manjom verovatnoćom da će imati decu, dok je za žene ta veza pronađena samo za tešku depresiju.

Socioekonomske razlike u povezanosti depresije i vjerovatnoće rađanja djece

Studija je dalje ispitala da li postoje razlike u obrazovanju u vezi između depresije i vjerovatnoće rađanja djece.

„Kod muškaraca i žena sa srednjim i visokim obrazovanjem, depresija je bila povezana sa manjom verovatnoćom rađanja dece i manje dece. Što se tiče učesnika sa osnovnim obrazovanjem, nije uočena nikakva povezanost kod muškaraca, dok je kod žena depresija bila povezana sa većim vjerovatnoća da će imati djecu“, kaže Katerina Golovina.

Rana prevencija i pravovremeni tretman depresije su ključni

Nalazi imaju kliničke implikacije, sugerišući da je depresija jedan od faktora koji doprinose verovatnoći rađanja dece, zbog čega su rana prevencija i pravovremeni tretman depresije ključni.

Na primer, pravovremeni skrining na depresiju može se sprovesti povećanjem dostupnosti stručnjaka za mentalno zdravlje ili ga mogu uraditi akušeri-ginekolozi i zdravstveni radnici žena. Za muškarce, treba uzeti u obzir težinu depresije, s obzirom na to da već blaža depresija može imati više negativnih efekata na zdravlje i ponašanje u poređenju sa ženama.

Sve u svemu, naši rezultati daju još jednu motivaciju za pružanje pristupačnih usluga mentalnog zdravlja mladima i sprovođenje niskopragnih intervencija i terapija“, navodi profesor Marko Elovainio sa Medicinskog fakulteta.