Ivanović sa Rejndersom: Crna Gora potvrđuje svoju posvećenost reformskom procesu i evropskoj integraciji

Ivanović sa Rejndersom: Crna Gora potvrđuje svoju posvećenost reformskom procesu i evropskoj integraciji

Savjet Evrope ima važnu ulogu u afirmacijii vrijednosti demokratije, ljudskih prava i vladavine prava, naročito u kontekstu sprovođenja sveobuhvatnih razvojnih reformi, koje doprinose približavanju Crne Gore punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, kazao je ministar vanjskih poslova Filip Ivanović.

On se danas sastao sa kandidatom za generalnog sekretara Savjeta Evrope Didijeom Rejndersom, evropskim komesarom za pravdu.

Ivanović je kazao da su mišljenja i preporuke Venecijanske komisije bile od velikog značaja u donošenju zakona potrebnih za dobijanje pozitivnog Izvještaja o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 (IBAR). S tim u vezi, sagovornika je informisao da je Skupština već usvojila sedam IBAR zakona, a da se rasprava o preostalih pet privodi kraju, čime Crna Gora“ potvrđuje svoju posvećenost reformskom procesu i evropskoj integraciji“, kao glavnom spoljnopolitičkom cilju Vlade, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova.

Rejnders je, govoreći o svojoj kandidaturi za generalnog sekretara Savjeta Evrope, Rejnders je izrazio spremnost da svoje dosadašnje iskustvo stavi u službu te međunarodne organizacije, radeći na jačanju njene uloge i uticaja kroz veću međunarodnu vidljivost i osiguravanje što svrsishodnijih odgovora njenih instrumenata na izazovne geopolitičke prilike današnjice.

„Tokom sastanka je bilo riječi i o situaciji u regionu, sa fokusom na značaj zajedničke evropske perpsektive, a sagovornici su ocijenili da proaktivno angažovanje Savjeta Evrope, utemeljeno na vladavini prava, demokratiji i ljudskim pravima, predstavlja važan doprinos očuvanju mira i jedinstva“, navodi se u saopštenju.