Luka Bar odlično posluje, za prvih 6 mjeseci dobit oko 2 miliona eura

Luka Bar odlično posluje, za prvih 6 mjeseci dobit oko 2 miliona eura

Kako prenose Vijesti, Državna kompanija za prvih šest mjeseci ove godine imaće rekordni pretovar od milion tona. Rukovodstvo potpisalo više ugovora kojima se obezbjeđuju novi prihodi i radna mjesta u kompaniji

Luka Bar će za prvih šest mjeseci ove godine ostvariti dobit od oko dva miliona eura, dok će za isti period pretovar biti milion tona što su pokazatelji da kompanija odlično posluje.

Za “Vijesti” je ovo kazao izvršni direktor Luke Bar Ilija Pješčić.”Ostvareni pretovar, snažan stepen razvoja i stabilnog poslovanja nam daju za pravo da možemo predvidjeti da će ova godina po ostvarenom pretovaru i finansijkim pokazateljima biti rekordna za Luku Bar. Za prvih pet mjeseci ove godine ostvarili smo pretovar od preko 815.000 tona, dok već u junu imamo najavu preko 200.000 tona pretovara robe koje smo i jednim djelom već odradili. U odnosu na prošlu godinu, imamo povećanje od preko 90 odsto u naturalnim pokazateljima. Kompanija će imati istorijski pretovar od preko milion tona za samo šest mjeseci, što je odličan rezultat i rezultat koji je u skladu sa biznis planom za ovu godinu.Finansijski pokazatelji nam daju projekciju da će biti odličan i finansijski rezultat na kraju juna i slobodno mogu da navedem da će ta cifra biti oko dva miliona eura dobiti. Ako uzmemo u obzir da je 2020. godine šestomjesečni poslovni rezultat bio na iznosu od 726 hiljade eura, a za 2021. godinu 94 hiljade, možemo reći da Luka odlično posluje”, naveo je Pješčić.

Luka Bar je kao operator Slobodne zone nakon sprovedenog javnog poziva za izbor korisnika ove zone prošlog mjeseca sklopila ugovor o obavljanju djelatnosti u ovoj zoni Luka Bar sa podgoričkom firmom “Innovative Green Industries”.

”Ova kompanija čije je sjedište u Italiji se obavezala da će na zakupljenom zemljištu površine 13.890 metara kvadratnih izgraditi postrojenje za reciklažu, koje će biti operativno u kratkom roku. Planirana investicija u objekte i opremu je preko 10 miliona eura, a očekuje se da će za obavljanje djelatnosti nakon završetka postrojenja biti angažovan 41 zaposleni. Nakon aktiviranja očekuje se pozitivan uticaj na lučku djelatnost jer je “Innovative Green Industries” garantovala prosječan godišnji pretovar preko luke od 100.000 tona. Ovo je još jedna greanfield investicija koja daje značaj Slobodnoj zoni, Luci Bar i cijelom gradu, jer će biti otvoreno novih 40-ak radnih mjesta, a država će dobiti moderan reciklažni centar koji ispunjava sve međunarodne kriterijume za očuvanje životne sredine”, istakao je Pješčić.

Njegov je stav da Luka Bar više neće biti svjedok aktuelne teme šverca cigareta, a navodi i da zaposleni kompanije zajedno sa Upravama carina i policije izmještaju cigareta iz više skladišta u okviru Slobodne carinske zone na bezbjednu lokaciju.

”Kako bi se cjelokupan proces maksimalno obezbijedio službenici Uprave carina i polcije i naši zaposleni su raspoređeni tako da se cjelokupan transport od pretovara iz skladišta, transporta kamionima i uskladištenja na bezbjednoj lokaciji neprekidno prati. Želim da napomenem da je skladište “Hladnjača” koje je u vlasništvu Luke Bar u potpunosti ispražnjeno prethodne nedjelje i da je po mojim infomacijama kompletan proces izmeštanja cigareta pri kraju”, rekao je Pješčić.

Pješčić kaže da je kompanija odlukom Vlade od prije deceniju dozvolila restruktuiranje i cijepanje kompanije, kao i kasnije nelogičnu privatizaciju Kontenjerskog terminala.

”Time je nanijeta velika šteta privredi i razvoju transportno-logističkog pravca preko Crne Gore. Sada su se stekli uslovi i svi pokazatelji da je ta odluka bila ne samo pogrešna, već i maliciozna za privredni razvoj države, te stoga Vlada mora da odigra svoju ulogu i objedini Luku Bar i sadašnju Port of Adriu u jednu kompaniju. Svako odlaganje tog procesa šteti privrednom razvoju države”, rekao je Pješčić.

On je istakao da je kompaniji prevazišla kapacitete sa obimom poslovanja i potrebna su joj nova ulaganja u skladišni prostor, novu mehanizaciju, proširenje obale na Volujici i produbljivanje akvatorijuma.

”Zbog nesrećnih ratnih dešavanja u Ukrajini i Rusiji, imamo pojačan dolazak novih roba, novih partnera i sada je pravi trenutak da Luka Bar pokaže svoju snagu i da Vlada bude aktivan partner u svemu”, istakao je Pješčić.