Birač pokušao da u glasačku kutiju ubaci listić koji je donio sa sobom

Birač pokušao da u glasačku kutiju ubaci listić koji je donio sa sobom

Na biračkom mjestu broj 70 u Podgorici jedan birač je pokušao da u glasačku kutiju ubaci glasački listić koji je donio sa sobom, prenosi CDT.

Biraču je omogućeno da glasa listićem koji je dobio na biračkom mjestu, gdje je bio uredno upisan i imao pravo glasa. Sporni glasački listić mu je oduzet i poništen. Situacija je konstatovana u zapisniku. Ovo je vrlo zabrinjavajuća situacija, i potrebno je do kraja ispitati odakle građaninu uopšte glasački listić. Pozivamo nadležno tužilaštvo da istraži da li je u ovim radnjama bilo elemenata krivičnog djela – zloupotreba prava glasanja ili nekog drugog krivičnog djela protiv izbornih prava. 

Naši mobilni timovi u 13 opština u kojima se danas održavaju izbori obišli su od jutros oko 160 biračkih mjesta. Zabilježili su nepravilnosti koje se odnose na nepotpuni sastav biračkih odbora, korišćenje mobilnih telefona na biračkim mjestima, fotografisanje listića, glasno izgovaranje imena i prezimena birača, pružanje nepotrebne pomoći pri glasanju, i boravak više lica iza paravana. 

Primijećeno je i nekoliko slučajeva okupljanja aktivista koji vrše uticaj na birače ispred pojedinih biračkih mjesta.