Pobjeda: Miomir Mugoša oslobodjen optužbi u slučaju Carine

Viši sud u Podgoricu oslobodio je optužbi bivšeg gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoša za zloupotrebu službenog položaja u slučaju prodaje gradskog zemljišta kompaniji Carine.

Podsjećamo, Specijalno tužilaštvo tereti Mugošu da je prilikom prenosa prava građevinskog zemljišta na Starom aerodromu firmi Carine ispod tržišne cijene za 165 eura po metru kvadratnom oštetio gradsku kasu za 6.723.194,85 eura.

Odbrana optuženog Mugoše je ranije navela da je visina cijene od 857 eura po metru kvadratnom na parceli 1 i 384 eura za metar kvadratni na parceli 2 koju su vještaci građevinske i finansijske struke Vukašin Đuričković i Milenko Popović odredili uporednom metodom nerealna.

Prema navodima optužnice SDT-a, prenos prava na gradskom građevinskom zemljištu nije se mogao izvršiti neposrednom pogodbom, već nakon javnog poziva u postupku javnog nadmetanja koji je regulisan Uredbom Vlade o načinu i postupku sprovođenja javnog nadmetanja.

– Naknada u iznosu od 165 eura po metro kvadratnom nije utvrđena kroz odgovarajući postupak procjene od strane nadležnog državnog organa ili ovlašćenog procjenjivača, već je za navedenu naknadu koristio procjenu tržišne vrijednosti zemljišta koja je urađena po zahtjevu Ministarstva odbrane Crne Gore od strane Komisije Uprave za nekretnine – stoji u optužnici.

Mugoša je 21. aprila u završnim riječima pred podgoričkim Višem sudom kazao da mu sud može izreći jedino oslobađajuću presudu jer u sudskom postupku tužilaštvo nije dokazalo da je prekršio zakon i nanio štetu Glavnom gradu prilikom prodaje gradskog zemljišta kompaniji Carine.

Sa druge strane, tužiteljka Sanja Jovićević je tada zatražila da se Mugoša proglasi krivim i osudi po zakonu jer iz raspoloživih dokaza proizilazi da je sa pozicije gradonačelnika Glavnog grada prekoračio granice službenog ovlašćenja kada je neposrednom pogodbom kompaniji Carine prenio pravo na zemljište za iznos od 165 eura po metru kvadratnom iako to nije bilo moguće učiniti po tada važećim zakonima.

Sud je utvrdio da je donošenju odluke o prenosu prava svojine kompaniji Carine prethodila procedura koju su sprovodili službenici službi Glavnog Grada.

Svi službenici koji su učestvovaki u donošenju ove odluke su prilikom svjedočenja pred sudom tvrdili da su postupali u skladu sa zakonom kao i da Mugoša nikada nije uticao na njih da donesu odluku koja nije po njihom mišljenju.

Zaposlenici Glavnog grada su ukazali da su povodom ovog slučaja imali konsultacije sa predstavnicima Direkcije za imovinu ali da niko nije uticao na njih kakvu odluku da donesu.

Među svjedocima je, kako je pojasnila sutkinja Pean, bilo i službenika koji su smatrali da u konkretnom slučaju nije trebalo javno oglašavati prodaju sporne parcele gradskog zemljišta jer se radilo o procesu dokompletiranja parcele u posjedu kompanije Carine.

-Carine su trebale da iskompletiraju dio parcele u njihovom posjedu sa drugom polovinom koja je bila u vlasništvu Glavnog grada. Kompletiranje su mogle da izvrše samo Carine ili Glavni grad odnosno samo jedan od vlasnika dvije susjedne parcele. Kako Glavni grad na toj parceli nije planirao izgradnju saobraćajnice ili nekog objekta od važnosti to kompletiranje je prepušteno Carinama – pojasnila je sutkinja Pean.