Globalni rast transporta u opasnosti zbog ekonomske sumornosti, kaže UNCTAD

Globalni rast transporta u opasnosti zbog ekonomske sumornosti, kaže UNCTAD

Tempo globalne brodarske aktivnosti trebalo bi da opadne naredne godine, jer ekonomska previranja, sukobi u Ukrajini i uticaj pandemije oslabljuju izglede za trgovinu, saopštila je u utorak agencija UN UNCTAD.

Najveće svjetske investicione banke očekuju da će se globalni ekonomski rast dodatno usporiti 2023. godine, nakon godine uzdrmane ruskom invazijom na Ukrajinu i naglom inflacijom.

Očekuje se da će usporavanje uticati na pomorstvo, koje prevozi više od 80% globalne trgovine, iako bi stope prevoza tankerima mogle ostati visoke.

U svom Pregledu pomorskog saobraćaja za 2022. godinu, Konferencija Ujedinjenih nacija za trgovinu i razvoj (UNCTAD) predviđa da će se globalni rast pomorske trgovine smanjiti na 1,4% ove godine i ostati na tom nivou 2023. godine.

Ovo se poredi sa procijenjenim rastom od 3,2% u 2021. i ukupnim obimom isporuke od 11 milijardi tona, u odnosu na pad od 3,8% u 2020.

Za ukupan period 2023-2027, predviđa se rast na godišnjem proseku od 2,1%, što je sporija stopa od proseka za prethodne tri decenije od 3,3%, saopštio je UNCTAD, dodajući da „rizici od pada imaju veliku težinu na ovu prognozu“.

„Oporavak pomorskog transporta i logistike sada je u opasnosti od rata u Ukrajini, kontinuiranog pritiska pandemije, dugotrajnih ograničenja u lancu snabdevanja i kineske ekonomije hlađenja i politike nulte COVID-19, zajedno sa inflatornim pritiscima i troškovima „živa stiska“, navodi UNCTAD u izvještaju.

Porast potrošačke potrošnje u 2021. gurnuo je tržišta kontejnerskog prevoza na rekordne nivoe sa lukama širom sveta, što je takođe delimično posledica efekata zatvaranja.

UNCTAD je rekao da će se „zastoj u logistici nestati sa rebalansom snaga potražnje i ponude“, ali je dodao da su se povećali rizici industrijskih akcija u lukama i transportu u unutrašnjosti.

UNCTAD je pozvao na ulaganje u pomorske lance snabdevanja kako bi se omogućilo da luke, brodske flote i veze sa zaleđem budu bolje pripremljene za buduće globalne krize, klimatske promjene i prelazak na niskougljeničnu energiju.

„Moramo biti bolje pripremljeni da se nosimo sa šokovima u globalnim lancima vrijednosti“, rekla je novinarima generalni sekretar UNCTAD-a Rebeka Grinspan.